Roelof Ettema

Terug naar onderzoekers portret Roelof Ettema
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Chronisch Zieken, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: roelof.ettema@hu.nl

Telefoon: 06 38 76 40 98

Volg op:

Met passie voor patiëntenzorg wil Roelof bijdragen aan dat zorgprofessionals steeds beter in staat gesteld worden state-of-art zorg aan patiënten te verlenen. Hij richt zich hierbij in het bijzonder op oudere patiënten die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Als verpleegkundige, verplegingswetenschapper en klinisch epidemioloog promoveerde Roelof Ettema (1965) in 2014 op het voorbereiden van ouderen op een ziekenhuisopname met hartchirurgie. Een goede voorbereiding op de ziekenhuisopname door de patiënt zelf draagt bij aan een succesvolle ziekenhuisopname zonder het oplopen van belastende zorggerelateerde complicaties als een delier, depressie, decubitus, infectie, ondervoeding of vallen. In de PREDOCS-onderzoekslijn worden ouderen in 12 van de 16 hartcentra in Nederland voorbereid op een ziekenhuisopname met cardiochirurgie. In een trial was reeds een effect gevonden en inmiddels tonen de eerste cijfers in de praktijk een forse daling van de complicaties.

In navolging van PREDOCS is een PREDOS (zonder de C van Cardiac) onderzoekslijn in ontwikkeling waarin een evidence based interventie wordt ontwikkeld om oudere patiënten voor te bereiden op een ziekenhuisopname met een gastero-enterologische operatie. Zowel in de PREDOCS en in de PREDOS-onderzoekslijn werkt hij hierin nauw samen met Yvonne Jordens. Roelof is ook betrokken in het Basic Care Revisited project waarin hij samen met Debbie ten Cate kijkt naar het voorkomen van ondervoeding bij ouderen thuis in de periode voor een ziekenhuisopname en in de periode erna. Naast postdoc onderzoeker in het lectoraat proactieve ouderenzorg is Roelof hoofddocent in het Instituut voor Verpleegkundige Studies van de HU en postdoc onderzoeker bij de leerstoel verplegingswetenschap in het UMC Utrecht.