Rob Heerdink

Terug naar onderzoekers
Functie: Lector
Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
Contact:

E-mail: rob.heerdink@hu.nl

Telefoon: 088 481 10 85

Dr. Rob Heerdink is sinds maart 2017 lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie. Daarnaast is hij universitair hoofddocent Klinische Farmaco-epidemiologie bij de disciplinegroep Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht. 

Sinds zijn promotie in 1995 heeft hij onderzoek gedaan naar de effecten van geneesmiddelengebruik bij groepen patiënten waarover weinig bekend is uit pre-registratie onderzoek, zoals kinderen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met meervoudige psychiatrische aandoeningen. Het onderzoek wordt gedreven vanuit de praktijk, zowel in de zin van de vragen en kennislacunes die daar gesignaleerd worden, als vanuit daadwerkelijke betrokkenheid van praktijkmensen bij het onderzoek. Het is steeds gericht op verbetering van de patiëntenzorg. Niet alleen de klinische uitkomsten van geneesmiddelengebruik (werking en bijwerkingen) vormen onderwerp van onderzoek, maar ook de organisatie van de farmaceutische zorg en wat daarin valt te verbeteren. 

In het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie houdt hij zich bezig met onderzoek naar de bredere context van farmaceutische zorg, en in het bijzonder naar deze onderzoekslijnen: 
Therapietrouw
Communicatie 
Zelfredzaamheid van kwetsbare patiënten
Interprofessionele samenwerking in farmaceutische zorg

Rob Heerdink heeft meer dan 180 artikelen gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en is copromotor geweest van meer dan 25 promovendi.