Rick de Graaff

Terug naar onderzoekers Rick de Graaff
Functie: Lector
Lectoraat: Didactiek van de Moderne Vreemde Talen
Contact:

E-mail: rick.degraaff@hu.nl

Rick de Graaff is gefascineerd door het leren, onderwijzen en gebruiken van vreemde talen, om de communicatie en het begrip te bevorderen tussen mensen met verschillende talige en culturele achtergronden. Rick de Graaff is sinds 2016 lector Didactiek van de Moderne Vreemde Talen aan Hogeschool Utrecht, en sinds 2012 hoogleraar Vakdidactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs aan de Universiteit Utrecht.

Rick de Graaff studeerde Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht, Vakdidactiek Spaans aan de Universiteit van Barcelona, en behaalde zijn lesbevoegdheid Spaans aan Hogeschool Midden Nederland. Hij deed promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit, waar hij in 1997 promoveerde op effecten van grammaticaonderwijs op vreemdetaalverwerving.

Rick de Graaff werkt sinds 2002 als onderwijsadviseur en taalonderzoeker aan de Universiteit Utrecht (Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden IVLOS; Faculteit Geesteswetenschappen; Graduate School of Teaching GST). In 2012 werd hij benoemd als hoogleraar Tweetalig Onderwijs; in 2015 als hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen. Van 2012 tot 2015 werkte hij ook als lector Taaldidactiek aan Hogeschool Inholland.

Eind 2016 werd Rick de Graaff benoemd als lector bij Hogeschool Utrecht, in een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht. Samen met docenten en onderzoekers  werkt hij aan de ontwikkeling van de vakdidactische opleiding van docenten MVT en aan de versterking van de MVT-onderwijspraktijk. 

Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Lessituatie Padualaan 97

Over het lectoraat