Pim van Heijst

Terug naar onderzoekers Pim van Heijst
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: pim.vanheijst@hu.nl

Telefoon: 06-23697438

Volg op:

Pim van Heijst studeerde Sociale Geografie van de ontwikkelingsgebieden en Voorlichtingskunde aan de Wageningen Universiteit. Na zijn studie werkte hij korte tijd in het hoger onderwijs. Vervolgens was hij op de Nederlandse ambassade in Harare (Zimbabwe) projectcoördinator op het gebied van onder andere onderwijs. Daarna werkte Pim in Jakarta, Indonesië waar hij betrokken was bij voorlichtingscampagnes en onderzoeksprojecten in samenwerking met het ministerie van Gezondheid en diverse VN organisaties. Van daaruit werd hij directeur van het kantoor van Hellen Keller International op Lombok. Hij was verantwoordelijk voor programma’s en onderzoek op het gebied van bevolkingsparticipatie en community development. Het trainen van lokale medewerkers was hierbij een belangrijk onderdeel van zijn werk.

Na terugkeer in Nederland werd hij directeur van een trainingsadviesbureau, waarna hij in 2004 bij Hogeschool Utrecht kwam werken. Als senior onderzoeker is hij momenteel betrokken bij het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Hij is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn “Maatschappelijke impact van duurzame gemeenschappen”. Aandachtsgebieden zijn onder meer “Burgers in de wijk”, “Participatie van Jongeren” en “Participatieve vormen van Praktijkgericht onderzoek”, Centraal thema in zijn werk is het betrekken van mensen bij het vinden van oplossingen voor hun eigen problemen en de wijze waarop professionals dit kunnen ondersteunen. Dit sluit ook aan bij zijn promotieonderzoek naar de betrokkenheid van professionals bij jongeren en hun financiële situatie op ROC's. Belangrijke vraag hierbij is hoe de professionals vorm geven aan hun werk en hun onderlinge samenwerking en de wijze waarop praktijkgericht onderzoek van uit een sociaal constructionistisch perspectief hieraan kan bijdragen.

Expertise: participatie, preventie, jongeren, geld en schulden, praktijkgericht onderzoek, methoden van onderzoek, verbinding Onderwijs en Onderzoek.
Projectdeelname: Verbinden door Voetbal, Jongeren en Schulden, Effectiviteit School Maatschappelijk Werk, Schuldpreventie, HSAO Lustrum boek.

Artikel van Pim van Heijst in Maatwerk, juni '14: 'Uiteenlopende werkelijkheden'.

Pim is tevens redacteur van het Journal of Social Intervention.Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

@PimvanHeijst