Pieterbas Lalleman

Terug naar onderzoekers portret Pieterbas Lalleman
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: pieterbas.lalleman@hu.nl

Telefoon: 06 10 512726

Volg op:

Dr. Pieterbas Lalleman, verpleegkundige (1975) promoveerde in november 2017 met een proefschrift genaamd Leadership as blended care: on daily work of nurse middle managers in hospitals waarin het klinisch leiderschap van verpleegkundig managers in Nederlandse en Amerikaanse ziekenhuizen wordt beschreven.

Sinds de promotie is Lalleman bezig met het opzetten van een onderzoekslijn over het klinisch verpleegkundig leiderschap aan de frontlinie van de zorg (ziekenhuis, langdurige zorg en GGZ). Binnen deze onderzoekslijn is er tevens aandacht voor bestuurs- (governance) vraagstukken van zowel verpleegkundig advies raden en verpleegkundig staf convent. Een speciale interesse gaat uit naar de rol van Raden van Toezicht en (verpleegkundig) klinisch leiderschap. Een centrale vraag ligt met name rondom ontwikkelvraagstukken van klinisch verpleegkundig leiderschap dat gericht is op het verbeteren van patiënten zorg (PREMS / PROMS).

Naast zijn werkzaamheden voor de HU is Lalleman betrokken als scriptie begeleider  bij de master opleidingen van zowel Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht als de Erasmus School of Healthcare Management and Policy van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast werk Lalleman als cursus coördinator van de keuzecursus Leadership in Healthcare van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht en als cursus coördinator van een gelijknamig summerschool cursus die wordt aangeboden in samenwerken met Elevate en Utrecht Summerschool. Naast deze academische activiteiten werk Lalleman parttime als verpleegkunde voor Buurtzorg. 

Opleiding

 • 2001-2004 Master Policy, Communication and Organization at VU University, Faculty of Social Sciences, Amsterdam
 • 1995-2000 Bachelor of Nursing (dual-track) University of Applied Sciences InHolland, Diemen / Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
 • 1988-1995 VWO Lorentz College Arnhem

Subsidies

 • 2017 Startbedrag van ZonMw voor website www.verpleegkundigleiderschap.nu
 • 2010-2011 Sia RAAK International onderzoeks subsidie “Excellent Nursing Care: Magnet in the Lowlands”  ontvangen: € 260.344,-

Bestuur/nevenfuncties

 • 2014-nu Bestuurslid Florence Nightingale Instituut
 • 2013-2015 Sigma Theta Tau International Rho Chi –counselor voor het instituut verpleegkunde studies, HU University of Applied Sciences Utrecht
 • 2008 Sigma Theta Tau International Rho Chi – Geïnduceerd als lid.
 • 2000-2002 Bestuurslid Johannes Wier Stichting voor mensenrechten en gezondheidszorg

Overige (neven) functies:

 • Lid bestuur Florence Nightingale Instituut (onbezoldigd)
 • Scriptie begeleider bij Klinische Gezondheidswetenschapper van de Universiteit Utrecht (bezoldigd)
 • Cursus coördinator keuze cursus Leadership in Healthcare bij Klinische Gezondheidswetenschapper van de Universiteit Utrecht (bezoldigd)
 • Cursus coördinator Summerschool cursus Leadership in Healthcare bij Klinische Gezondheidswetenschapper van de Universiteit Utrecht (bezoldigd)
 • Scriptie begeleider bij Erasmus School of Healthcare Policy and Management van de Erasmus Universiteit (bezoldigd)
 • Parttime verpleegkundige bij Buurtzorg (bezoldigd)