Paul Postmes

Terug naar onderzoekers Paul Postmes
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Procesinnovatie en informatiesystemen
Contact:

E-mail: paul.postmes@hu.nl

Telefoon: 06-38148510

Volg op:

Paul Postmes (geboren 16 mei 1965 te Maastricht) heeft een sociaal wetenschappelijke opleiding gevolgd aan de Universiteit van Utrecht (specialisatie bio psychologie) en heeft daarna meerdere onderzoeken en boeken op zijn naam staan. Hij verzorgt momenteel onderwijs op het gebied van Business Administration, Logistiek & Informatie management en Purchase management. Binnen het lectoraat doet hij onderzoek naar e-procurement en de effecten van gestructureerde besluitvorming op het gebruik hiervan. In dit onderzoek wordt onderzocht op welke wijze verschillende vormen van e-procurement in samenwerkingsverbanden tussen vraag en aanbod tot succes leiden (in eerste instantie voor een Government-to-business omgeving). Over het onderzoek wordt gepubliceerd op een congres en zal er lesmateriaal worden gegenereerd voor studenten aan de HU. Hij hoopt hier op de langere termijn een Applied game (soms noemt men dit serious game) mee op te kunnen zetten die inzichten en vaardigheden aanleren bij participanten.