Nienke Dijkstra

Terug naar onderzoekers Portret Nienke Dijkstra
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: nienke.dijkstra@hu.nl

Telefoon: 06 41620681

Volg op:

Nienke Dijkstra werkt sinds 1 september 2015 als promovenda bij het Lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht. Haar promotieonderzoek richt zich op de vroege signalering van medicatie-gerelateerde problemen bij ouderen in de thuissituatie.

Een vergrijzende Nederlandse bevolking en een toename van het aantal mensen met een chronische aandoening zal gepaard gaan met een toename in medicatie gebruik. Vanuit de HARMstudie is bekend dat ruim 5% (41.000) van ziekenhuisopnames in Nederland gerelateerd is aan medicatiegebruik. Bijna de helft hiervan (46%) is vermijdbaar, dit komt neer op 52 vermijdbare opnames per dag. De geschatte kosten hiervan zijn ruim 85 miljoen euro per jaar.

Ouderen vormen een risicogroep voor medicatie-gerelateerde problemen en omdat ouderen langer zelfstandig thuis wonen, is vroege opsporing van problemen in de thuissituatie van belang. Thuiszorgprofessionals kunnen hierin een bijdrage leveren door het observeren en signaleren van problemen van medicatiegebruik. Het Rodevlaggeninstrument, een screeningsinstrument voor thuiszorgmedewerkers, is gericht op het herkennen van deze problemen. Dr. C. Sino deed hier onderzoek naar tijdens haar promotietraject ‘medicatieveiligheid achter de voordeur’.

Uit een pilotfase van het Rodevlaggeninstrument bleek dat thuiszorgmedewerkers alerter zijn op het herkennen van medicatie-gerelateerde problemen. Er was een toename in het aantal meldingen van problemen en in samenwerking met een apotheker of huisarts kon sneller ingegrepen worden, zodat achteruitgang van gezondheid werd voorkomen. Het Rodevlaggeninstrument wordt tot april 2016 toegepast bij drie thuiszorgorganisaties in Nederland. Dit promotieonderzoek richt zich op het ontrafelen van de werkzaamheid van het instrument. Het beantwoordt de vraag op welke wijze zorgprofessionals (thuiszorgmedewerkers, huisartsen en apothekers) een bijdrage leveren aan vroege signalering van medicatie-gerelateerde problemen, welke competenties zorgprofessionals daarbij nodig hebben en hoe onderwijs een rol kan spelen bij het vroegtijdig herkennen van deze problemen.

Binnen dit onderzoek kan Nienke haar kennis en ervaring als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper combineren. Naast het promotieonderzoek is Nienke docent aan de HU bij de bacheloropleiding verpleegkunde.

  • Sept. 2015-heden: Promovenda bij Lectoraat Chronisch Zieken, HU locatie Utrecht
    Promotor: Prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht
    Co-promotor: Dr. C. Sino. Directeur instituut verpleegkundige studies, HU
  • Docent bachelor verpleegkunde, HU locatie Utrecht
  • 2013 - okt. 2015:Research verpleegkundige, UMC Utrecht
  • 2012-2013:Master Gezondheidswetenschappen, specialisatie Prevention and Public health, VU Amsterdam
  • 2011-2012:Pre-master Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam
  • 2011: Bachelor verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten