Mirjam Gademan

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Jeugd, Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: mirjam.gademan@hu.nl

Telefoon: 06-81195793

Volg op:

Mirjam Gademan (1961) is na een lerarenopleiding en opleiding maatschappelijk werk gedurende 16 jaar werkzaam geweest in verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening in de regio Utrecht en het Gooi.
In 2001 is zij als werkveld deskundige aangenomen bij de Hogeschool Utrecht om onderwijs te ontwikkelen te verzorgen binnen het uitstroomprofiel Jeugd en de deeltijdopleiding Social Work.
Daarnaast ondersteunt ze sociale professionals in het werkveld bij de transformatie en is ze verbonden aan het Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning, waar zij als procesbegeleider en begeleidingskundige samenwerkingsprocessen begeleid van sociale wijkteams en netwerkpartners.
Binnen het onderzoek SAVE in woord en daad.
Onderzoek ter verbetering van het Samenwerken aan Veiligheid rond jeugd in Midden Nederland vervult zij de rol van procesbegeleider en onderzoeker