Mia Duijnstee (met emeritaat sinds zomer 2012)

Terug naar onderzoekers portret Mia Duijnstee
Functie: Emeritus lector
Lectoraat: Chronisch Zieken

Prof. dr. Mia Duijnstee (1952) was lector Familiezorg binnen het Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische zorg voor mensen met Chronische Aandoeningen. Tevens was zij voorzitter van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (KC IvZ) van de Faculteit Gezondheidszorg (FG) van Hogeschool Utrecht (HU). Daarnaast was zij hoogleraar Gezondheidswetenschappen aan de Faculteit Geneeskunde van Universiteit Utrecht (UU). Zij was actief betrokken in het landelijk Forum voor Praktijkgericht Onderzoek waarvan ze tussen 2007 en 2011 de voorzittersrol vervulde.

Mia Duijnstee heeft meer dan veertig jaar ervaring opgedaan in diverse takken van de gezondheidszorg: als hulpverlener, als beleidsmedewerker en als kwalitatief onderzoeker. Ook maakte zij zich twintig jaar lang sterk voor familiezorg. Zij heeft een groot aantal publicaties over familiezorg op haar naam staan. Als voorzitter van het KC IvZ zette zij zich in voor de integratie van onderzoek en onderwijs.

• 2007 - 2012 Voorzitter KC IvZ, FG, HU;
• 2007 - 2011 Voorzitter Landelijk Forum voor Praktijkgericht Onderzoek;.
• 2005 - 2007 Opleidingsdirecteur Algemene Gezondheidswetenschappen;
• 2003 - 2012 Hoogleraar Gezondheidswetenschappen, Faculteit Geneeskunde, UU;
• 2002 - 2012 Lector Familiezorg binnen het Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen aan FG, HU;
• 2001 - 2010 Directeur Academie Gezondheidszorg Utrecht, een samenwerkingsverband tussen Universitair Medisch Centrum  Utrecht (UMC Utrecht), HU en UU;
• 1993-2003 Hoogleraar ‘Innovaties in het veld van de thuisverpleging’, met speciale aandacht voor de familiezorg, UMC Utrecht;
• 1984 - 2001 Nationale Kruisvereniging en Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn;
• 1991 Promoveerde op onderzoek naar de belasting van familieleden van dementerenden aan de Universiteit van Nijmegen;
• 1984 Doctoraal Arbeids- en organisatiepsychologie, Universiteit van Leiden;
• 1974 Verpleegkundige A en Verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg.