Martin van Dijkhuizen

Terug naar onderzoekers Martin van Dijkhuizen
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Building Future Cities
Contact:

E-mail: martin.vandijkhuizen@hu.nl

Telefoon: 088-4818253

Volg op:

Martin van Dijkhuizen (1973) studeerde Civiele aan de TU Delft. Binnen de afstudeerrichting Utiliteitsbouw richtte hij zich op het Bouwproces. Zijn interesses gaan uit naar de techniek en met name naar de organisatie rondom grote complexe technische projecten. Daarom koos hij ervoor om te werken in complexe projecten in grote organisaties. Hij was voorbereider op enkele bouwprojecten bij de bouwonderneming HBG (later BAM). Daarna heeft hij ruim vier jaar voor het ministerie van Defensie gewerkt als pelotonscommandant bij de genie. Hij had het geluk om samen met zijn peloton te mogen bijdragen aan de bouw van Kamp Holland, een lastige taak in een onvoorspelbare omgeving.

Na enkele jaren leidinggeven binnen de Landmacht heeft hij weer wat meer de techniek opgezocht en is hij Technisch Ontwikkelaar geworden binnen BAM Utiliteitsbouw. Hierin merkte hij dat een spilfunctie tussen technische denkers en niet-technische denkers hem goed ligt. Daarna heeft hij de stap gemaakt naar Ontwikkelingsmanager bij BAM Utiliteitsbouw. Als docent bouwmanagement aan Hogeschool Utrecht tracht hij zijn studenten uit te dagen om over de grenzen van het technische vakgebied te kijken.

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat

@mvdijkhuizen