Martijn Zoet

Terug naar onderzoekers Foto van expert
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Digital Smart Services
Contact:

E-mail: martijn.zoet@zuyd.nl

Volg op:

Dr. Martijn Zoet is per 1 mei 2015 benoemd als lector van het lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen aan Zuyd Hogeschool. Martijn is extern kenniskringlid van de programmalijn Implementatie van Innovatieve Technologieën aan de Hogeschool Utrecht.

Martijn Zoet (1983) is de laatste vijfenhalf jaar werkzaam geweest voor de Hogeschool Utrecht, waar hij bij het lectoraat Extended Enterprise Studies (EES) een eigen onderzoekslijn leidde op het gebied van proces- en bedrijfsregelmanagement. De laatste twee jaar heeft Martijn de rol vervuld van programmaleider van het Business Rules Management Living Lab. In dit Lab werd samen met vijf overheidsinstanties gewerkt aan oplossingen om de gestelde eisen, in de vorm van wet- en regelgeving, te kunnen vertalen naar bedrijfsregels waarmee uiteindelijk de producten, diensten en onderliggende processen worden vormgegeven. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan het project Agile Service Development. Dit is een onderdeel van het diensteninnovatieprogramma Service Innovation & ICT van het Ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Martijn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het boek 'Agile Service Development'.

Martijn promoveerde in 2014 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift met het thema ‘Methode en Concepten voor Business Rules Management’. Daarnaast is hij sinds 2012 bestuurslid van het Business Rules Platform Nederland. Hij publiceert voor diverse wetenschappelijke conferenties en in tijdschriften, in met name het Business Process Management en Business Rules Management domein.

Digital Smart Services

Extended Enterprises

Over het lectoraat