Marike Boonzaaijer

Terug naar onderzoekers Marike Boonzaaijer, onderzoeker lectoraat Leefstijl en Gezondheid
Functie: Docent-onderzoeker, Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid
Contact:

E-mail: marike.boonzaaijer@hu.nl

Telefoon: 0639763225

Volg op:

Marike Boonzaaijer is kinderfysiotherapeut en orthopedagoog. Na ruim 10 jaar in het St. Antonius Ziekenhuis te hebben gewerkt, combineert ze momenteel onderzoek en lesgeven op de Master opleiding Fysiotherapie, specialisatie Kinderfysiotherapie op de Hogeschool Utrecht.

In 2016 heeft Marike een promotiebeurs voor docenten ontvangen van het NOW. Haar promotieonderzoek richt zich op longitudinale trajecten van grof motorische ontwikkeling van zuigelingen. Daarbij wordt de invloed van ‘Parental Beliefs’ op deze ontwikkeling meegenomen. Een validatie-artikel over de home-video method met de Alberta Infant Motor Scale is gepubliceerd in september 2016 in de Journal of Pediatric Physical Therapy.

Naast onderzoek en onderwijs is Marike met collega’s een interprofessionele Community of Practice (CoP) gestart, met een focus op Early Development. Voor 2019 staan vier bijeenkomsten gepland met circa 15 professionals die passie en expertise hebben op dit onderwerp. Deze CoP heeft ten doel om onderzoek, onderwijs en werkveld bij elkaar te brengen om bij te kunnen dragen aan innovaties die uiteindelijk leiden tot verdere verbetering van diagnostiek en interventie.

Het inspireren van studenten en het uitvoeren van echt praktijkgericht onderzoek zijn twee belangrijke aspecten die Marike zeer waardeert in haar werk.