Marije Faber

Terug naar onderzoekers Marije Faber
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: marije.faber@hu.nl

Telefoon: 088-4811343

Marije Faber, MSc is sinds mei 2017 als ondersteuner werkzaam bij het Lectoraat Beroepsonderwijs. Naast haar taken als managementassistent ondersteunt zij in haar rol als onderzoeksassistent de onderzoekers van het lectoraat. Ze is onder meer betrokken bij het onderzoek naar het bevorderen van het pedagogisch-didactisch handelen van praktijkopleiders (promotieonderzoek van Lieke Ceelen). Tevens verzorgt ze de ondersteuning van het SIA RAAK-PRO project Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap, een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen. 

Marije heeft een achtergrond in de sociologie. Na het voltooien van haar bachelor- en masteropleiding Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen volgde ze een tweede master sociologie ‘Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Ze werkte eerder als junior onderzoeker bij de afdeling Public Administration and Sociology van de EUR. Hier werkte ze mee aan verschillende onderzoeken rondom migratievraagstukken. 

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat