Terug naar onderzoekers
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Digital Smart Services
Contact:

E-mail: mariecke.schipper@hu.nl

Telefoon: 06-24181117

Volg op:

Drs. Mariecke Schipper is sinds 2016 als hogeschooldocent verbonden aan het Institute for ICT. Hiervoor werkte zij als zelfstandig trainer en communicatieadviseur voor diverse organisaties, waaronder Hogeschool Utrecht.

Als/op grond van haar achtergrond als neerlandicus en communicatiekundige is zij betrokken bij de ontwikkeling van de cursus Professional Development binnen het Institute for ICT. In deze cursus worden 1ejaars studenten getraind in communicatieve en sociale vaardigheden die de studenten gedurende hun hele studie kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen tot professioneel HBO-ICT’er.

In haar werk als docent en als trainer heeft zij gemerkt dat technische studenten meestal snel afhaken als zij moeten oefenen in taalvaardigheid, of door  het meedoen aan rollenspelen, of in het reflecteren op eigen handelen. Valt hieruit te concluderen dat technische studenten nu eenmaal geen ‘praters’ zijn? Bevestigd dit het vooroordeel dat alle ICT’ers nerds zijn? Of ligt het aan de manier waarop deze ‘soft skills’ worden getraind.

Deze vragen vormen de basis voor het onderzoek waaraan Mariecke Schipper werkt. Zij hoopt antwoord te krijgen op de vraag of er inderdaad verschil is in het aanleren van soft skills tussen technische (ICT-)studenten en niet-technische studenten. Uiteindelijk hoopt zij een methodiek te ontwikkelen die deze groep studenten aanspreekt en motiveert om zich de ‘soft skills’ eigen te maken. 

Digital Smart Services

Extended Enterprises

Over het lectoraat