Lisette Munneke

Terug naar onderzoekers Lisette Munneke
Functie: Hogeschoolhoofddocent
Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: lisette.munneke@hu.nl

Telefoon: 06 - 51684220

Volg op:

Dr. Lisette Munneke (1976) werkt sinds 1 september 2013 als onderzoeker bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Haar expertise ligt op het vlak van didactische vraagstukken in het hbo, de laatste jaren in het bijzonder de didactiek van onderzoekend vermogen in hbo-opleidingen. Ze doet onderzoek naar dit vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus.

Lisette Munneke werkt sinds 1 september 2007 bij Hogeschool Utrecht. Na haar promotie bij de Universiteit Utrecht in het vakgebied van de Onderwijskunde, koos ze bewust voor het hoger beroepsonderwijs en het praktijkgerichte onderzoek. Ze startte als lerarenopleider bij Instituut Archimedes en vervulde daar vanaf 1 september 2013 de rol van hogeschoolhoofddocent. In die rol was ze verantwoordelijk voor de algemeen didactische vakken, werkplekleren en onderzoekend vermogen binnen de bachelor- en masteropleidingen van Archimedes.

De passie voor methodologie en onderzoek startte al aan het begin van haar studie Onderwijskunde. Als tweedejaarsstudent begeleidde ze werkgroepen methodologie en statistiek aan de universiteit. Daarbij raakte ze geïnteresseerd in wat studenten lastig vinden aan methodologie van onderzoek en statistiek en welke didactische interventies daarbij helpen. Als lerarenopleider begeleidde ze in de loop van de jaren vele studenten bij hun praktijkgerichte onderzoek en ontwikkelde de leerlijnen ‘onderzoek’ in zowel bachelor als master. In 2017 verscheen er een boek in samenwerking met Jacqueline van Swet over praktijkgericht onderzoeken in het onderwijs, dat speciaal geschreven is voor masterstudenten en werkende professionals binnen het educatieve domein. Het boek richt zich daarbij specifiek op de dilemma’s en knelpunten die professionals tegenkomen op het moment dat ze onderzoek willen doen in hun eigen praktijk.  

Vanaf 1 september 2017 werkt Lisette Munneke volledig bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Ze is als senior onderzoeker verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma rondom de didactiek van onderzoekend vermogen. Binnen dat programma begeleidt ze promovendi en andere onderzoekers. Het onderzoeksprogramma richt zich op didactische vraagstukken zoals de wijze waarop onderzoekend vermogen geïntegreerd kan worden in curricula, de begeleiding van afstuderen en de rol van onderzoekend vermogen in een diversiteit aan werk- en praktijkprocessen. Om te zorgen voor voldoende doorwerking van het onderzoek geeft ze ook workshops en advies op het vlak van de didactiek van onderzoekend vermogen binnen en buiten Hogeschool Utrecht.

Naast het werk binnen het lectoraat trekt Lisette Munneke samen met Ilya Zitter (Lectoraat Beroepsonderwijs) het kennisprogramma ‘doorwerking van onderwijsinnovatie’. Met dit kennisprogramma wil het kenniscentrum Leren en Innoveren onderwijsinnovatie binnen Hogeschool Utrecht ondersteunen door instrumenten te ontwikkelen waarmee onderwijsinnovatie gemonitord kan worden.

  • 2013 – heden: senior onderzoeker lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.
  • 2013 – 2017: hogeschoolhoofddocent bij Instituut Archimedes, FE.
  • 2007 – 2013: hogeschooldocent bij Instituut Archimedes, FE.
  • 11 januari 2008: gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld Arguing to learn: Supporting interactive argumentation through Computer-Supported Collaborative Learning. Promotoren: Prof. Dr. G.Kanselaar en Prof. Dr. P.A. Kirschner.   
  • 2000 – 2007: aio en docent onderwijskunde bij de Universiteit Utrecht.
  • 1995 – 2000: studie onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat

@lisettemunneke