Liesbeth Haverkort

Terug naar onderzoekers Liesbeth Haverkort
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg
Contact:

E-mail: liesbeth.haverkort@hu.nl

Telefoon: 06 - 13925997

Volg op:

Dr. Liesbeth Haverkort was 30 jaar werkzaam als diëtist in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Zij was jarenlang betrokken bij de (experimentele) dieetbehandelingen van peroxisomale en mitochondriale ziekten zoals X gebonden Adrenoleukodystrophie, de ziekte van Refsum, Zellweger syndroom en de ziekte van Barth.

Van 1989 tot 2017 was zij werkzaam voor de afdeling Chirurgie en betrokken bij de begeleiding van patiënten die grote operaties in het maag-darm kanaal moeten ondergaan. In 2005 rondde zij haar Universitaire Master opleiding Evidence Based Practice (EBP) bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) af en dit was de opmaat voor het opzetten en uitvoeren van diverse aan voeding gerelateerde onderzoeken. Dit resulteerde in 2014 in het proefschrift ‘The value of nutritional assessment in major abdominal surgery’. Het promotieonderzoek richtte zich op de aan voeding gerelateerde klachten en problemen die optreden voor en na chirurgie in termen van lichaamssamenstelling, voedingstoestand en voedselinname.

Sinds 2011 is zij aangesteld als universitair docent bij de Master opleiding EBP waar zij studenten begeleid bij de afronding van hun masteropleiding. Vanaf september 2015 is zij werkzaam op de Hogeschool Utrecht bij het lectoraat Innovaties in de preventieve zorg, Mondzorgkunde en de vakgroep Voeding.

Haar ervaring binnen de diëtetiek wil zij binnen het lectoraat inzetten om de toegevoegde waarde van voeding bij gezondheid en ziekte onder de aandacht te brengen. Een gezonde, goed samengestelde voeding draagt immers bij aan het optimaal functioneren van het lichaam en het voorkomen van ziekte. In geval van ziekte kan een aangepaste voeding bijdragen aan een sneller herstel, een reductie van klachten en een grotere zelfredzaamheid.

Innovaties in de Preventieve Zorg

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Over het lectoraat