Lianne Kleijer-Kool

Terug naar onderzoekers Lianne Kleijer-Kool
Functie: Hogeschoolhoofddocent
Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: lianne.kleijer-kool@hu.nl

Telefoon: 06-41619195

Volg op:

Dr. Lianne Kleijer-Kool is senior onderzoeker en projectleider bij de lectoraten Werken in Justitieel Kader en Kennisanalyse Sociale Veiligheid van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Veiligheid.

Lianne is criminoloog en cultureel antropoloog. Zij heeft een passie voor onderzoek naar veiligheidsvraagstukken in complexe omgevingen, zeker rondom gevoelige thema’s. Ze promoveerde op een studie naar politiewerk in de multiculturele samenleving (Multicultureel politiewerk, 2013), waarin zij de dagelijkse praktijk in stadswijken (door meedraaien van vijftig diensten in verschillende basisteams) en de beleidsgeschiedenis ten aanzien van diversiteit analyseerde. Daarna deed zij onder meer onderzoek naar proactief politiewerk in relatie tot de discussie van etnisch profileren (Boeven vangen, 2016). 

In haar verschillende functies binnen Hogeschool Utrecht zoekt Lianne de waardevolle verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Zij participeerde binnen het lectoraat Werken in Justitieel Kader in het onderzoek naar het veranderingsproces ‘Ruim Baan voor betekenisvol maatwerk’ bij Reclassering, Openbaar Ministerie en het Gevangeniswezen en is thans projectleider van het vervolgonderzoek naar deze beweging. Ze is tevens betrokken bij een RAAK-publiek project Sport voor Participatie, gericht op sport als middel voor kwetsbare personen in maatschappelijke opvang, reclassering en detentie. Daarnaast was zij in de onderzoekslijn Onveiligheidsbeleving van het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid actief in het onderzoek Verkeerd verbonden?! naar gevoelens van verbondenheid tussen buurtbewoners in het Oude Noorden van Rotterdam. Binnen het RAAK Pro-project Werkalliantie in (semi)gedwongen kader is zij momenteel (vanuit beide lectoraten) verantwoordelijk voor de overkoepelende synthese van de meerwaarde van de werkalliantiemonitor.

Bij het Instituut voor Veiligheid is Lianne als hogeschoolhoofddocent onder meer inhoudelijk voorzitter van de afstudeercommissie, vice-voorzitter van de curriculumcommissie en werkt zij nauw samen met belangrijke externe partners als RIEC Midden-Nederland en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Zij begeleidt studenten in de bachelor Integrale Veiligheidskunde en de master Forensisch Sociale Professional bij hun afstuderen, waar mogelijk binnen een lectoraatsproject. Tot slot is zij coördinator van de afstudeermodule van de master Forensisch Sociale Professional en regisseur van de onderzoeksleerlijn van deze opleiding.

Ervaring met de verbinding tussen wetenschappelijke kennis en de weerbarstige praktijk van veiligheidsorganisaties deed zij op bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Daarvoor was zij werkzaam als docent en kwaliteitsadviseur bij Hogeschool Windesheim op het gebied van Social Studies. Hier heeft zij het belang van samenhang tussen het veiligheids- en sociaal domein ontdekt. Haar periode aan de Universiteit Utrecht stond – naast het promotieonderzoek – in het teken van onderwijs in de minor en master Criminologie en de minor Jeugd en Criminaliteit.

 

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat