Laurens de Graaf

Terug naar onderzoekers Laurens de Graaf
Functie: Lector
Lectoraat: Organiseren van Verandering in het publieke domein
Docent voor:

Human Resource Management

Contact:

E-mail: laurens.degraaf@hu.nl

Telefoon: 088-4819222

Volg op:

Per 1 mei 2016 is dr. Laurens de Graaf benoemd tot lector Organiseren van Verandering in het Publieke Domein. Hij zal zich komende jaren gaan bezighouden met de rol die de publieke professional speelt en kan spelen in de context van de participatiesamenleving. Dit doet hij samen met lector Rob Gründemann en de betrokken onderzoekers en docenten van zijn lectoraat, maar ook met lectoren en onderzoekers van andere lectoraten. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Dr. Laurens de Graaf (1977) studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en verdedigde in 2007 zijn proefschrift met als titel: 'Gedragen beleid. Een bestuurskundig onderzoek naar interactief beleid en draagvlak in de stad Utrecht' aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Sinds 2006 is hij als universitair docent en als dagelijks bestuurslid verbonden aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Daar heeft hij veelvuldig onderzoek gedaan - al dan niet in opdracht van publieke organisaties - naar participatievraagstukken in (achterstands)wijken en grote steden. Hierover heeft hij zowel nationaal als internationaal breed gepubliceerd.

Maatschappelijke invalshoek

Hij heeft onderzoek gedaan vanuit het perspectief van publieke en gemeentelijke organisaties, maar de laatste jaren richt hij zich meer op de maatschappelijke invalshoek. Het draait dan om de vragen: welke ontwikkelingen zien we in de participatiesamenleving? En wat vraagt dit van publieke organisaties, in het bijzonder van publieke professionals, zoals zorgverleners op wijkniveau, gebiedsmanagers van welzijnsinstellingen, woningcorporaties en de gemeentelijke overheid? Behalve onderzoeker is De Graaf ook een enthousiaste docent die studenten graag meeneemt in zijn onderzoeken. Als lector wil hij ook bij de HU zijn onderzoek verbinden met het onderwijs. Met de komst van Laurens de Graaf is dit lectoraat weer op volle sterkte: “ik heb er veel zin in”, aldus een enthousiaste De Graaf.

Lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein

Het Lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein is de opvolger en continuering van het Lectoraat Organisatie Configuratie en Arbeidsrelaties (2004-2014). De nieuwe naam staat voor de aangescherpte onderzoekslijn die past binnen de inhoudelijke focus van de faculteit en bij belangrijke verschuivingen die binnen het domein hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen betreffen enerzijds het toegenomen aantal vraagstukken waar organisaties in de publieke sector, in het bijzonder zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, mee te maken hebben. Anderzijds betreft het de verschuiving van het accent van sec personele vraagstukken, naar veranderingen en vernieuwingen ten aanzien van de organisatie van personeel, arbeid, en de daarmee gepaard gaande werk- en samenwerkingsprocessen.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat

@graaflau

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten