Jessica Veldhuizen

Terug naar onderzoekers Jessica Veldhuizen
Functie: Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: jessica.veldhuizen@hu.nl

Telefoon: 0614616314

Volg op:

Jessica Veldhuizen, MSc RN (1991) werkt sinds 1 oktober 2016 als promovenda bij het lectoraat Chronisch Zieken van Hogeschool Utrecht (HU). Haar promotieonderzoek richt zich op de effectiviteit van de zorg aan ouderen in de thuissituatie. Naast het promotieonderzoek is Jessica docent aan de HU bij de bacheloropleiding verpleegkunde.

Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van de wijkverpleegkundige zorg aan thuiswonende ouderen. Het is de verwachting dat de zorg voor ouderen in de thuissituatie zal gaan toenemen. Dit is te verklaren door het groeiend aantal ouderen met complexe problematiek, maar ook doordat ouderen langer thuis blijven wonen en sneller na een ziekenhuisopname naar huis gaan. De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Het is van belang dat de wijkverpleegkundige zorg zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd wordt. Echter, het handelen van de wijkverpleegkundige is op dit moment weinig onderbouwd. Onduidelijk is wat het effect van het handelen is op zorggebruik (opnamen verpleeghuis, ziekenhuis, spoedeisende hulp) en patiënten uitkomsten (functioneren en kwaliteit van leven). Daarnaast is onbekend welke uitkomsten van wijkverpleegkundige zorg relevant en beïnvloedbaar zijn. Dit inzicht is van belang, zodat kwalitatief goede en kosteneffectieve zorg geleverd kan worden, nu en in de toekomst.

In 2016 behaalde Jessica haar masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op predictoren van functieverlies bij thuiswonende ouderen met een laag sociaaleconomisch niveau. Na het behalen van haar HBO-V diploma in januari 2013 is ze als wijkverpleegkundige aan de slag gegaan, wat ze ook nu nog met veel plezier naast haar werk als promovenda en docent blijft doen.

Werkervaring

Oktober 2016 - heden: Promovenda Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Lectoraat. Chronisch Zieken. Titel: Effectiveness of District Nursing for Older People. Promotor: Prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht. Copromotor: Dr. N. Bleijenberg.

  • Oktober 2016 - heden: Docent Bachelor Verpleegkunde aan Hogeschool Utrecht.
  • Januari 2013 - heden: Wijkverpleegkundige bij wijkverpleging van Beweging 3.0 in Nijkerk.

Opleidingen

  • 2014 - 2016 Master Klinische Gezondheidswetenschappen, richting Verplegingswetenschappen, Universiteit Utrecht
  • 2013 - 2014: Premaster Klinische Gezondheidswetenschappen, richting Verplegingswetenschappen, Universiteit Utrecht
  • 2009 - 2013: Bachelor Verpleegkunde, Christelijke Hogeschool Ede

Nevenfuncties

  • 2016 – heden: Lid European Academy of Nursing Sciences (EANS)
  • 2015 - heden: Lid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid (V&VN M&G)
  • 2014 - 2016: Lid Opleidingscommissie master Klinische Gezondheidswetenschappen