Jacques Verheijke

Terug naar onderzoekers Jacques Verheijke
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Normatieve professionalisering, Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: jacques.verheijke@hu.nl

Expertise van drs. Jacques Verheijke: Als docent, onderwijskundige en orthopedagoog verbindingen maken tussen onderwijs, welzijn, zorg/ondersteuning  en samenleving. Belangrijk is de focus op professionals die werken in het belang van kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Projectdeelname: Opvoeden en ontmoeten op brede scholen, Onderzoeker en projectleider binnen de onderzoekslijn ‘Opgroeien als samenspel’, projecten binnen het thema ‘brede school, wijk en samenleving’.