Jacqueline Bosker

Terug naar onderzoekers Jacqueline Bosker
Functie: Lector
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: jacqueline.bosker@hu.nl

Telefoon: 06-23125614

Volg op:

Dr. Jacqueline Bosker (1968) is socioloog. Zij is vanaf de start als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader en is tot 2012 werkzaam geweest als senior beleidsmedewerker bij Reclassering Nederland. Zij onderzocht het (beslissen over) ingrijpen bij onveiligheid en delinquentie, effectieve samenwerking in de justitieketen en droeg zo bij aan de versterking van het vakmanschap van de forensisch sociale professional. Bosker publiceerde in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en is mederedacteur en auteur van het boek Werken in Gedwongen Kader, Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Zij heeft tevens een leidende rol gehad bij de ontwikkeling en implementatie van de Master Forensisch Sociale Professional en is actief als docent in deze opleiding.

Forensisch sociale professionals houden zich onder andere bezig met het inschatten en managen van risico’s van herhaald delinquent gedrag. Daarvoor worden instrumenten voor risicotaxatie gebruikt. Is dat echt nodig? Kunnen ervaren professionals die risico’s niet net zo goed, of zelfs beter, inschatten op grond van hun expertise en ervaring? Onderzoek wijst uit dat het gebruik van risicotaxatie-instrumenten resulteert in betere inschattingen van het recidiverisico en de risicofactoren die daaraan ten grondslag liggen, ook als het gaat om ervaren professionals. 

Over de vraag waarom dat zo is heeft Jacqueline Bosker twee weblectures opgenomen. In de weblecture Intuïtief en Rationeel Beslissen, gaat zij in op de vraag hoe mensen beslissen en welke fouten daarbij kunnen ontstaan. In de weblecture Meerwaarde Beslissingsondersteuning gaat zij vervolgens in op de vraag hoe de kans op beslisfouten verminderd kan worden en welke rol instrumenten voor gestructureerde beslissingsondersteuning (zoals risicotaxatie-instrumenten) daarbij kunnen spelen.

Expertise: reclassering, risicotaxatie, gestructureerd beslissen, terugdringen delinquent gedrag.
Projectdeelname: Gestructureerde beslissingsondersteuningWerken in gedwongen kader, Master Forensisch Sociale Professional, European Cooperation in Science and Technology (COST) project Offender Supervision in Europe.Terugblik op de openbare les van Jacqueline Bosker en Vivienne de Vogel (8 nov '18):