Inge Wolbers

Terug naar onderzoekers Inge Wolbers
Functie: Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: inge.wolbers@hu.nl

Telefoon: 0618648355

Volg op:

Inge Wolbers (1988) werkt sinds 1 juli 2018  bij het lectoraat Chronisch Zieken als promovenda en combineert deze aanstelling met haar functie als senior docent verpleegkunde bij de bachelor opleiding Verpleegkunde. Haar promotieonderzoek richt zich op de professionalisering van de wijkverpleegkundige.

Inge is gediplomeerd verpleegkundige sinds 2011 en sinds 2013 gezondheidswetenschapper. Haar afstudeeronderzoek deed ze bij het EMGO instituut waarbij ze heeft onderzocht hoe data uit personeelsbestanden ingezet kan worden om afwezigheid door ziekte te voorspellen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een publicatie in een internationaal peer reviewed tijdschrift.

Na het afstudeeronderzoek is Inge gaan werken als hogeschooldocent Verpleegkunde bij Saxion van augustus 2013 tot juli 2014. Sindsdien is zij werkzaam als docent verpleegkunde bij de HU.  Tijdens het werk als hogeschooldocent heeft Inge zich gefocust op het geven van onderwijs en de toetsing daarvan. Naast haar werkzaamheden als hogeschooldocent heeft ze meegewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten van het Lectoraat Chronisch Zieken. Door de uitdaging in deze projecten en het plezier dat ze daaraan heeft beleefd heeft ze een toenemende interesse ontwikkeld voor het doen van praktijkgericht onderzoek in combinatie met lesgeven. In juli 2018 heeft Inge de overstap gemaakt naar het Lectoraat Chronisch Zieken en is zij gestart als promovenda.

In toenemende mate wordt zorg aan ouderen thuis of in de wijk verleend. Sinds de transitie Langdurige zorg zijn er grote veranderingen gaande Enerzijds door verandering in de bekostiging van de wijkverpleging waardoor de rol en positionering is veranderd, anderzijds door maatschappelijke en contextuele veranderingen zoals onder andere (dubbele) vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. De veranderende bekostiging en de maatschappelijke en contextuele veranderingen vraag om een toegeruste wijkverpleegkundige.

Om ‘feeling’ te houden met de praktijk werkt ze als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Een kracht van Inge is haar ervaring in zowel onderzoek, praktijk en onderwijs. Door deze ervaring erkent Inge de samenhang tussen drie de onderdelen die centraal staan in het University of Applied Science en kan ze laagdrempelig de aansluiting vinden met alle partijen. Daarnaast ziet ze in haar werk als wijkverpleegkundige de meerwaarde van haar onderzoek. Dat geeft haar een enorme drive om het onderzoek naar de professionalisering van de wijkverpleging verder te exploreren.

Nevenactiviteiten

  • Lid van Rho-Chi, Sigma Theta Tau International
  • Student in het internationale Nurse Lead leadership program

Publicaties

2017:

Boot, C.R.L., van Drongelen, A., Wolbers, I., Hlobil, H, van der Beek, A.J. & Smid, T. (2017). Prediction of long-term and frequent sickness absence using company data. Occupational Medicine, 67: 176-181. 

2018:

Wolbers, I., Lalleman, P.C.B. & Bleijenberg, N. (juli 2018). Evaluatie van het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige: nieuwe leiders in de wijk?! Utrecht, Nederland: Hogeschool Utrecht.

Interview: Onderzoek vijf jaar ambassadeurstraject wijkverpleegkundigen. Onderzoeker Inge Wolbers: ‘Het traject heeft impact op alle niveaus’. Tijdschrift V&VN M&G, jaargang 18 nummer 3: 22-23.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat