Gerdo Kuiper

Terug naar onderzoekers Gerdo Kuiper
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Toegang tot het Recht
Contact:

E-mail: kuiper.g@hsleiden.nl

Telefoon: 06-39439940

Volg op:

Gerdo doceert rechtsfilosofie en hij doet onderzoek naar veiligheid en privacy. Hij studeerde ‘Encyclopedie en Filosofie van het Recht’ en ‘Civiel recht’ aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij aan een promotieonderzoek (rechtsfilosofisch en jurisprudentieonderzoek) over privacy. Hij promoveert onder de supervisie van prof. mr. C.W. Maris (Universiteit van Amsterdam) en mw. mr. dr. Q.A.M. Eijkman (lector Toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht). Hij is werkzaam aan de Hogeschool Leiden. In 2010 ontving hij een NWO Promotiebeurs voor leraren voor onderzoek naar de legitimiteit van de inperkingen op het recht van privacy door veiligheidsmaatregelen van de overheid: Privacy in gevaar, rechtmatigheid, rechtvaardigheid en publieke legitimiteit.

Onderzoeken en presentaties

  • PhD-project: de legitimiteit van privacy-inperkende veiligheidsmaatregelen (Universiteit van Amsterdam); NWO Promotiebeurs voor leraren: promotor prof. mr. C.W. Maris en copromotor mr. dr. Q.A.M. Eijkman.
  • Deelnemer aan het APPR (Amsterdam Platform of Privacy research).
  • Presentatie APC 2015 (Amsterdam Privacy Conference), Amsterdam, oktober 2015.
  • Presentatie APPR, Amsterdam, maart 2016.
  • Presentatie TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society), Tilburg, juni 2016.
  • Presentatie 'Research conversation series Information School', University of Washington, Seattle, oktober 2016.
  • Presentatie 'Privacy Security Forum', George Washington University, Washington DC, oktober 2016.


Toegang tot het Recht

Twee mensen zitten samen aan tafel te praten

Over het lectoraat

@gerdokuiper