Gerard Dummer

Terug naar onderzoekers Gerard Dummer
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs, Didactiek van Wiskunde en Rekenen
Contact:

E-mail: gerard.dummer@hu.nl

Telefoon: 06-51963219

Volg op:

Gerard Dummer (1976) is sinds 1 december 2017 promovendus binnen het lectoraat Didactiek van het bèta- en techniekonderwijs. Hij is werkzaam bij de HuPabo (Instituut Theo Thijssen) als opleidingsdocent ICT en Onderwijs. De titel van zijn promotieonderzoek luidt: Naar een leerlijn voor het verklaren en ontwerpen van de technisch geprogrammeerde leefwereld in de bovenbouw van het basisonderwijs. Om deze vraag te onderzoeken, zal hij nagaan wat voor soort taken, probleemsituaties en inhouden relevant zijn; welke leerstofopbouw en instructiebenaderingen geschikt zijn; welk eindniveau bereikt kan worden, hoe je dat kunt meten en welke kennis en vaardigheden dit vraagt van basisschoolleerkrachten. De wetenschappelijke basis hiervoor ligt in de theorie van computational thinking, een rijk maar ook nog onvoldoende uitgekristalliseerd begrip.

Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat

Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Lessituatie Padualaan 97 Over het lectoraat

@gerarddummer