Frits de Dreu

Terug naar onderzoekers Frits de Dreu
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: frits.dedreu@hu.nl

Telefoon: 06-18967666

Frits de Dreu studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en Leiden. Al eerder behaalde hij zijn eerste graads bevoegdheid voor docent Beeldende Vorming aan de Academie te Amersfoort. Sinds 1983 werkt hij als docent in het hoger beroepsonderwijs; eerst aan de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam en vanaf 1993 aan de Hogeschool Utrecht bij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV). Als constante in zijn werk is de manier waarop mensen zoveel als mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven, door zich te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontspannen.

Vanaf september 2016 is Frits de Dreu verbonden als onderzoeker aan het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. Hij richt zich op de speerpunten kunst en creativiteit. Deze onderzoekslijn is een logisch gevolg van het werk dat hij de afgelopen jaren samen met studenten en werkers in het veld heeft uitgevoerd. Zijn eerste opdracht die hij aannam op de Hogeschool Utrecht was het ontwerpen van een accentroute kunsteducatie voor de opleiding CMV. Later in 2004 werd ook de minor kunst- en cultuureducatie door hem ontwikkeld. Belangrijke partners waarmee hij mee heeft samengewerkt zijn o.a. het Tweetaktfestival, de Dansers, het UCK en De Stadsschouwburg te Utrecht, Corrosia in Almere, Scholen in de Kunst te Amersfoort en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Belangrijke onderwerpen, die voor het lectoraat in het licht van stedelijke ontwikkeling zinvol zijn in onderzoek te betrekken zijn behalve vraagstukken rondom kunst- en cultuureducatie: sociaal artistieke projecten; community arts, peer education, de wisselwerking tussen high en low culture, talentontwikkeling, diversiteit in kunst en cultuur en de verbinding tussen de verschillende kunstdisciplines.

Momenteel onderzoekt hij de visie, missie en methodische aanpak van Zinneke, een organisatie in Brussel. Zinneke heeft sinds 2000 om de twee jaar de zogenaamde Zinneke Parade georganiseerd. Een groot project, waar in hun eigen woorden: ‘ruimte gecreëerd wordt voor ontmoetingen, samenwerking en creativiteit’ . Het doel is het bevorderen van de artistieke en sociale dynamiek tussen, bewoners, verenigingen, scholen, en kunstenaars uit de verschillende wijken in Brussel. De Zinneke Parade is in 2018 voor de 10e  keer gehouden onder de titel ‘Illegal’.