Esther van der Stappen

Terug naar onderzoekers Esther van der Stappen
Functie: Docent-onderzoeker, Onderzoeker
Lectoraat: Digital Smart Services
Contact:

E-mail: esther.vanderstappen@hu.nl

Telefoon: 06-12723062

Volg op:

Esther van der Stappen zoekt oplossingen voor problemen waar de vakgebieden ICT & Educatie elkaar raken. Beide vakgebieden hebben altijd haar interesse gehad en de praktijkproblemen die ontstaan wanneer deze twee vakgebieden elkaar ontmoeten, inspireren haar oplossingen te vinden, gebaseerd op praktijkgericht onderzoek. Haar doel is om de kwaliteit van ICT in het onderwijs en onderwijs in ICT te verhogen.

Ze geeft als Associate Lector in het lectoraat Digitale Smart Services (DSS) leiding aan de satellietkenniskring Digitale Innovatie in het Onderwijs (DIO), waarin onderzoeksprojecten worden uitgevoerd over learning analytics, digitale vaardigheden, blended learning en het ontwerp van (digitale) leeromgevingen voor het beroepsonderwijs.

Ze begeleidt een promovendus op het gebied van Learning Analytics (LA). In dit promotieonderzoek wordt een LA Capability Model ontworpen, met als doel inzichtelijk te maken wat nodig is voor hogeronderwijsinstellingen om LA succesvol toe te kunnen passen.

Als hogeschoolhoofddocent bij het Institute for ICT is zij sinds 2014 onder meer verantwoordelijk voor de verbinding tussen het onderzoek van DSS en de Bachelor-opleiding HBO-ICT. Ze is lid van de ontwerpgroep die opleiding HBO-ICT vormgeeft en werkt daarvoor samen met het lectoraat, studenten, docenten en de beroepspraktijk. Ze is tevens verantwoordelijk voor de inhoud (leerlijnen en eindkwalificaties) van de HBO-ICT-afstudeerrichting Software & Information Engineering en ze is betrokken bij het ontwerp van het multidisciplinaire studieprogramma Geo-ICT.

Ze is in 2008 gepromoveerd in de Informatica aan de Universiteit Utrecht in de vakgroep Geometry and Virtual Environments. De titel van haar dissertatie was “Computation and Complexity of Visibility in Geometric Environments”. Na haar promotie is ze hogeschooldocent geworden aan Hogeschool Utrecht. Sinds 2014 is ze hogeschoolhoofddocent en verbonden aan DSS.

Van 2014 tot 2017 was ze actief in het Erasmus+ project Essence (www.essence.hu.nl) waarin ze verantwoordelijk was voor het beschikbaar maken van een blended learning platform voor een internationaal onderwijsprogramma op het gebied van Smart Sustainable Cities.

Esther van der Stappen is ook te vinden op Researchgate en Twitter.

Digital Smart Services

Extended Enterprises

Over het lectoraat

@EsthervdSHU