prof. dr. Elly de Bruijn

Terug naar onderzoekers Portret Elly de Bruijn
Functie: Lector
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: elly.debruijn@hu.nl

Telefoon: 088-4817480

Volg op:

Prof. dr. Elly de Bruijn (1960) is sinds februari 2007 lector Beroepsonderwijs, bij de Hogeschool Utrecht. Zij combineert dat met een bijzonder hoogleraarschap aan de universiteit. Gedurende tien jaar (2005-2015) had De Bruijn een leerstoel aan de Universiteit Utrecht op het terrein van 'de pedagogisch-didactische vormgeving van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en leven lang leren'. Sinds 1 september 2016 is De Bruijn bijzonder hoogleraar vanwege Hogeschool Utrecht aan de Open Universiteit Nederland met als leeropdracht 'de pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening'. Bij de hogeschool is Elly de Bruijn sinds maart 2017 tevens directeur van het Kenniscentrum Leren en Innoveren.

Als lector stond de Bruijn aan de basis van de oprichting van het Expertisecentrum docent HBO dat werkt aan de kwaliteit van het onderwijs bij Hogeschool Utrecht via professionalisering van de docenten als het gaat om hun pedagogisch-didactische handelen. Elly de Bruijn is ook nauw betrokken bij de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) voor (v)mbo en hbo-docenten beroepsgerichte vakken. Deze master is mede vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs ontwikkeld en in het voorjaar van 2015 geaccrediteerd.

De Bruijn studeerde onderwijspsychologie/onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren tachtig werkte zij enige jaren als onderwijsopbouwwerker binnen de twee toenmalige onderwijsvoorrangsgebieden Zaanstad en Delft. In die jaren was zij tevens werkzaam bij de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO) van de Universiteit van Amsterdam als onderzoeker/begeleider ten behoeve van het EG-modelproject 'Arbeidsoriëntatie voor jongeren'.

Vanaf 1989 tot 2001 werkte zij bij de SCO als onderzoeker, projectleider en account manager op het terrein van de onderwijskundige inrichting van het beroepsonderwijs, effectiviteit en rendement van het beroepsonderwijs en de relatie tussen onderwijs en arbeid. 

Vanaf 1995 tot 2001 was zij tevens werkzaam als universitair docent Onderwijskunde bij de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In 1997 promoveerde ze op het proefschrift 'Het experimentele en het reguliere', een studie over de relatie tussen de onderwijskundige vormgeving en het rendement van het kort middelbaar beroepsonderwijs. 
Van 2001 tot 2008 was Elly de Bruijn werkzaam bij CINOP. Daar deed zij uiteenlopend onderzoek op het terrein van het beroepsonderwijs, waaronder beleidsgericht en –ondersteunend onderzoek en advieswerk. In het kader van de rol van het Expertisecentrum van CINOP voor de sector BVE voerde ze van 2002 tot 2004 de inhoudelijke regie over de ontwikkeling van een praktijktheorie Competentiegericht Leren en Opleiden en was zij van 2003 tot 2008 projectleider van het evaluatieprogramma van het Innovatiearrangement Beroepskolom.