Eline Bolster

Terug naar onderzoekers portret Tim Blatter
Functie: Docent-onderzoeker, Onderzoeker
Lectoraat: Leefstijl en Gezondheid
Contact:

E-mail: eline.bolster@hu.nl

Volg op:

Dr. Eline Bolster werkt sinds december 2018 als senior onderzoeker op het project ‘Wat beweegt jou’. Tijdens dit project worden op innovatieve wijze twee toolboxen ontwikkeld voor kinderfysiotherapeuten zodat zij kinderen met beperkingen en hun ouders beter kunnen ondersteunen in deelname aan bewegen en sporten in het dagelijks leven. Eén toolbox zal zich richten op gedragsmatige interventies en één toolbox op de samenwerking tussen de kinderfysiotherapeut en de buurtsportcoach.

Eline Bolster heeft 9 jaar bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, gewerkt als kinderfysiotherapeut. Hier werkte ze voornamelijk met kinderen die een lichamelijke beperking hadden. Eline werd hier vooral enthousiast van het ondersteunen van een actieve leeftijl bij kinderen met een lichamelijke beperking maar ook bij het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Vooral het enthousiasme en doorzettingsvermogen van kinderen motiveerde haar als kinderfysiotherapeut. Omdat ze graag de wetenschap wilde combineren met haar werk als kinderfysiotherapeut heeft ze van 2011 t/m 2013 de opleiding ‘Evidence Based Practice’ aan de UVA gevolgd en afgerond. Vanuit deze opleiding is ze in 2013 met haar promotietraject gestart bij het VUmc. 10 mei 2018 heeft ze haar proefschrift over ‘het toepassen van het klinische inspanningstesten binnen de (kinder)revalidatie’ met succes verdedigd.

Naast senior onderzoeker is Eline ook Hogeschool Docent voor het tweede jaar van de Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie Kinderfysiotherapie bij de HU. Hier is ze ook bezig met het verzorgen en het ontwikkelen van onderwijs binnen deze Kinderfysiotherapie Master.

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat