Dorien Claessen

Terug naar onderzoekers Dorien Claessen
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Toegang tot het Recht
Contact:

E-mail: dorien.claessen@hu.nl

Volg op:

Dorien Claessen is onderzoeker bij het lectoraat Toegang tot het Recht aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is ze docent bij de opleiding Social Work.

Als social worker heeft ze sinds 2000 gewerkt in Nederland, de Verenigde Staten en Guatemala. In 2012 behaalde ze haar master Culturele Antropologie waarbij ze onderzoek deed naar de identiteit(en) van jonge professionals in het naoorlogse Kosovo. Vervolgens werkte ze als docent aan de Universiteit Utrecht naast haar werk als social worker voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Vanaf 2016 werkt ze voor de Hogeschool Utrecht en doet ze onderzoek naar vraagstukken die sociale professionals hebben sinds begin 2015 toen gemeenten verantwoordelijk werden voor zorg, participatie en ondersteuning. Hoe combineren zij hulpverlening in een wijkteam met de rol van poortwachter van gemeentelijke voorzieningen? Gaat het versterken van de ‘eigen kracht’ van mensen in kwetsbare posities voldoende samen met juridische empowerment in het sociaal domein? Haar voornaamste ambitie is het verbinden onderzoek en onderwijs om social work te innoveren in lijn van (inter)nationale ontwikkelingen die mensenrechten verankeren in het vak.

Ook in haar werk als docent speelt onderzoek een belangrijke rol omdat het bijdraagt aan interactieve lessen op basis van actuele praktijkontwikkelingen die studenten uitdagen om kritisch na te denken over hun toekomstige vak. Ze geeft de cursus Community development in de minor International development voor Europese studenten. Als leerteambegeleider ondersteunt ze derdejaarsstudenten bij hun stage en vierdejaarsstudenten bij hun praktijkgericht onderzoek.

Dorien Claessen zit in een commissie van de opleiding Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship van de Universiteit Utrecht om te adviseren over een betere aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk. Daarnaast werkte ze vijf jaar mee aan de fotodocumentaire for Hanna, Future Stories from the past… over oorlog, ontwrichting, verzoening en hoop in gemeenschappen in Kosovo.

Vanaf 1 januari 2020 zal Dorien promotieonderzoek doen onder de titel 'Human Rights and Social Work: Challenges of local professionals at the frontline.'

Publicaties: