Dian Fluijt

Terug naar onderzoekers Dian Fluijt
Functie: Docent-onderzoeker, Onderzoeker
Lectoraat: Normatieve professionalisering
Contact:

E-mail: dian.fluijt@hu.nl

Volg op:

Dr. Dian Fluijt is sinds 1 maart 2015 betrokken als onderzoeker bij het Lectoraat Normatieve professionalisering. Haar onderzoeksgebied richt zich op de normatieve teamontwikkeling van co-teaching teams. Co-teaching kan worden ingezet om les te geven aan heterogene groepen, waaraan leerlingen met en zonder speciale onderwijsbehoeften deelnemen. Met co-teaching kan Passend Onderwijs voor alle leerlingen in de praktijk worden gerealiseerd en als opmaat dienen voor inclusief onderwijs. Hierover heeft Dian in 2014 een eerste boek geschreven: Prisma Co-Teaching.

Het eerste project was een literatuuronderzoek en heeft geresulteerd tot het artikel ‘Team-assessment, the missing link in co-teaching teams’. In dit artikel, dat in februari 2016 is gepubliceerd in The European Journal of Special Needs Education, wordt een nieuwe definitie voor co-teaching voorgesteld die zich richt op een gezamenlijke visie over de betekenis van ‘goed onderwijs’. Voor het tweede artikel heeft Dian een serie portretten co-teaching teams gemaakt. Hiervoor heeft zij twintig co-teaching teams in Oostenrijk bevraagd en geobserveerd. Ze ging hierbij op zoek naar de pedagogische wijsheid van co-teaching teams. Dit resulteerde in het boek Samen Lesgeven. Co-Teaching in de Praktijk dat in september 2016 verscheen met daarin twaalf meest aansprekende portretten van co-teaching teams . Daarnaast is hierover een wetenschappelijk artikel geschreven: 'Co-teachers’ construction of educational and pedagogical language with a team-reflection tool'. Het derde deelonderzoek betreft de ontwikkeling die vier startende co-teaching teams in Nederland (Den Bosch) gedurende drie jaar hebben doorgemaakt. Een artikel is begin 2017 gepubliceerd in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek. Het vierde artikel is in de vorm van een hoofdstuk verschenen in het boek Complexity in Education: from Horror to Passion (november 2016) en beschrijft de ontwikkeling van ambulante begeleiders die als co-teachers gaan werken in turbulente onderwijsomgevingen.