Di-Janne Barten

Terug naar onderzoekers Di-Janne Barten
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg

Di-Janne heeft in 2007 de opleiding tot fysiotherapeut afgerond, sloot in 2010 de Master Fysiotherapiewetenschap af en promoveerde in 2018 op het thema gepersonaliseerde, niet-chirurgische zorg voor patiënten met artrose van de heup en/of de knie. Tien jaar combineerde ze het werken in de beroepspraktijk met het doen van onderzoek. Sinds 2016 verbindt ze onderzoek aan onderwijs binnen het lectoraat ‘Innovatie van Beweegzorg’ van de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek richt zich op innovatie van het vak fysiotherapie in brede zin. Kernthema’s van haar onderzoek zijn interprofessioneel samenwerken, wijkgerichte zorg, innovatie & implementatie en fysieke zelfredzaamheid.