Denise van der Plaat

Terug naar onderzoekers Denise van der Plaat
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Contact:

E-mail: denise.vanderplaat@hu.nl

Telefoon: 06-38681292

Volg op:

Denise van der Plaat MSc (1992) werkt als onderzoeker bij het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Ze is betrokken bij verschillende onderzoeken rondom de persoonsgebonden aanpak (PGA). Een voorbeeld van een onderzoeksproject waar zij zich mee bezighoudt is Startbaan. Dit onderzoek richt zich op jongeren en jongvolwassenen (16-27) met justitiecontacten. Het doel van dit onderzoek is om de integrale samenwerking tussen professionals te verstevigen, zodat deze jongvolwassenen een betere kans op een toekomst geboden wordt.

Naast haar werk voor het lectoraat is zij vanuit de Universiteit van Amsterdam als programma-coördinator betrokken bij het startimpulsprogramma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’. Dit onderzoeksprogramma is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (Route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs).

Hiervoor was zij werkzaam als projectmedewerker bij het Nederlands Jeugdinstituut, waar zij zich onder andere bezighield met de ondersteuning van de transformatie bij gemeenten, de overgang van jeugd naar volwassenheid (Aanpak 16-27) en effectiviteit van jeugdhulp. Daarnaast heeft zij gewerkt als beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs bij een gemeente en als beleidsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Denise van der Plaat is afgestudeerd als pedagoog, met een master in maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Zij vindt het belangrijk om het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. Daarnaast wil zij zich inzetten voor een lerende (onderzoeks-)praktijk door de praktijk te voeden met onderzoek en vice versa.

Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Regie van veiligheid

Over het lectoraat