prof. dr. Beppie van den Bogaerde

Terug naar onderzoekers Beppie van den Bogaerde
Functie: Lector
Lectoraat: Dovenstudies
Contact:

E-mail: beppie.vandenbogaerde@hu.nl

Telefoon: 06 50 82 41 10

Volg op:

Prof. dr. Beppie van den Bogaerde werkt sinds 1985 met dove mensen en is geïntrigeerd door de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Als linguïst heeft zij onderzoek gedaan naar het taalaanbod van dove moeders en de interactie met hun horende en dove kinderen en andere aspecten die te maken hebben met de (tweetalige) taalverwerving van gesproken en gebarentaal van dove mensen.

Een eerdere opleiding tot tolk/vertaler Engels maakte dat zij bij uitstek geschikt was om in 1997 bij de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht mede de bacheloropleiding Leraar/Tolk NGT op te zetten, en later de masteropleiding Dovenstudies/Leraar NGT. Met haar jarenlange ervaring in de dovenwereld hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over NGT en over de Dovencultuur en een grotere participatie van dove mensen in de maatschappij te kunnen ondersteunen.

Klik hier voor het filmpje die gemaakt is bij aanvang van het lectoraat in 2008.

Beppie van den Bogaerde is sinds september 2007 lector Dovenstudies. Bij de start van het lectoraat lag de focus op de positionering binnen de faculteit Educatie en andere faculteiten van de HU, zowel op management- als opleidingsniveau, en in het werkveld. Het consolideren en uitbreiden van het nationale netwerk was een tweede prioriteit. Met de leden van de kenniskring is er hard gewerkt aan het formuleren van een missie en een visie, doelstellingen en een onderzoeksprogramma. In 2008 kwam het Kenniscentrum Educatie van de Faculteit Educatie tot stand. Belangrijk was ook de ontmoetingsdag met mensen uit de Dovengemeenschap om prioriteiten met betrekking tot onderzoeksonderwerpen te stellen. Tevens was er veel aandacht voor internationaal netwerken. Eind oktober 2008 hield de lector haar Openbare Les.

Tot 2010 lag de focus van het lectoraat op de verbinding van de FE instituten met het onderwijs via het Kenniscentrum Educatie, maar ook via andere HU faculteiten en met het werkveld. Zowel burgers als professionals en steeds meer masterstudenten komen naar het lectoraat voor vragen en/of opdrachten voor onderzoek. Het SIA RAAK Publiek project Oog voor Communicatie ging van start en nam een groot deel van de onderzoekstijd in beslag. In 2010 is dit project afgerond (zie www.gezondecommunicatie.info).

Eind 2015 is het project PRO-Sign van het het European Center for Modern Languages (ECML) afgerond. In dit project zijn taalniveaus descriptoren van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor de niveaus C1 en C2 voor gebarentalen verder uitgewerkt, als ook een assessment toolkit. Dit is gebeurd in samenwerking met onderzoekers uit Duitsland, Ierland en Zwitserland. De website is nu openbaar.

Per 1 november 2013 is Beppie van den Bogaerde benoemd tot onbezoldigd hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Universiteit van Amsterdam. Zij combineert dit hoogleraarschap met haar functie als lector aan de HU. In haar hoogleraarschap zal zij zich voornamelijk toeleggen op de Gebarentaalwetenschap, in het bijzonder de Nederlandse Gebarentaal (NGT). De benoeming is in lijn met haar werkzaamheden voor de HU; als lector Dovenstudies heeft zij zich altijd ingezet voor kennis over NGT, de Dovencultuur en een grotere participatie van dove mensen in de maatschappij. Deze dubbelbenoeming biedt kansen voor het Lectoraat Dovenstudies. Zo kan fundamenteel onderzoek met praktijkgericht onderzoek worden gecombineerd en kunnen er zowel hbo’ers, als wo’ers en promovendi bijdragen aan onderzoek. Ten slotte biedt deze combinatie ook meer kans op financiering van onderzoeksprojecten.

Het Lectoraat Dovenstudies is onlangs een derde termijn (2015-2019) toegekend.

Beppie van den Bogaerde is van augustus 2016 t/m juni 2017 werkzaam geweest als gasthoogleraar bij Swarthmore College (Julien and Virginia Cornell visiting Professorship) in Swarthmore, PA, Verenigde Staten. Lees hier haar verslagen. 

Volg Beppie van den Bogaerde ook op Academia.edu en op Researchgate.

@HU_DeafStudies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten