Barbara Wijering-van Wijk

Terug naar onderzoekers Barbara Wijering
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: barbara.wijering@hu.nl

Telefoon: 0628496401

Volg op:

Drs. Barbara Wijering- van Wijk werkt sinds 2017 als hogeschooldocent bij het lectoraat Beroepsonderwijs, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Leren en Innoveren van de Hogeschool Utrecht. Zij werkt onder andere aan de review Leerprocessen in Beroepsopleidingen en het kennisprogramma 'Doorwerking van onderwijsinnovatie in het beroepsonderwijs’. 

Als onderwijskundige heeft Barbara het onderwijsveld uit vele invalshoeken leren kennen. Voormalige werkgevers waren de Onderwijsinspectie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (opgegaan in het Sociaal Cultureel Planbureau). Als senior onderzoeker bij het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) werkte ze samen met de gehele breedte van het onderwijsveld: van docent tot Ministerie van Onderwijs. Ook begeleidde ze studenten met hun bacheloronderzoek. Enkele jaren lang had Barbara de kans om het sociale- en onderwijsbeleid van de Verenigde Staten te leren kennen. In New York City werkte zij onder andere als onderzoeker bij de denktank Center for an Urban Future. 

Barbara heeft een speciale interesse in studenten die bijzondere leerloopbanen volgen en in de maatregelen die het onderwijs kan nemen om ook deze studenten succesvol te laten zijn. Eerdere onderzoeken resulteerden in beleid voor voortijdig schoolverlaters die terugkeren naar het onderwijs en nieuwe wet- en regelgeving rond het toelatingsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw