Anton Boonen

Terug naar onderzoekers
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: anton.boonen@hu.nl

Telefoon: +31884815090

Volg op:

dr. Anton J. H. Boonen is sinds januari 2017 werkzaam bij HUpabo en het lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. Na zijn bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en onderzoeksmaster Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht is hij in 2010 begonnen als docent-promovendus bij de pabo van Hogeschool Windesheim (Zwolle) en de Vrije Universiteit (Amsterdam). Naast het werken aan zijn promotieonderzoek dat betrekking had op de ontwikkeling van visuele representatiestrategieën om talige rekenopgaven op te lossen was Anton hogeschooldocent Rekenen/Wiskunde en Onderzoek.
In 2015 is Anton gepromoveerd op een proefschrift met de titel: Comprehend, Visualize & Calculate: Solving mathematical word problems in contemporary math education.

Zijn onderzoek kenmerkt zich door een sterke verbinding tussen wetenschap en de beroepspraktijk. In zijn opinie zou het leraarschap een evidence-informed professie moeten zijn. Anton is van mening dat onderzoek ons zou moeten vertellen wat wel of niet werkt in de beroepspraktijk. Het is daarbij essentieel dat er een nauwe verbinding is tussen de activiteiten van onderzoekers en praktijkprofessionals. Zij zouden gezamenlijk moeten optrekken in het vormgeven van onderzoeksagenda’s, het ontwikkelen van ideeën, het uitvoeren van onderzoek en het dissemineren van onderzoeksgegevens. De lineaire wijze van dissemineren zou daarom vervangen moeten worden door een meer circulaire variant om onderzoeksgegevens daadwerkelijk van waarde te kunnen laten zijn voor de beroepspraktijk.

Vanaf 1 januari 2017 is Anton begonnen bij HUpabo in de functie hogeschoolhoofddocent samenhangende didactiek van de beroepsvorming van leerkracht primair onderwijs. Onderzoek naar wat het beroep leerkracht inhoudt, de wijze waarop dit beroepsbeeld tot uiting komt in de opleidingspraktijk en de betrokkenheid van studenten en het werkveld in dit proces zijn thema’s waar Anton zich mee bezig houdt.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat