Anouk Zuurmond

Terug naar onderzoekers Anouk Zuurmond
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Normatieve professionalisering
Contact:

E-mail: anouk.zuurmond@hu.nl

Telefoon: 06-23335144

Dr. Anouk Zuurmond is neerlandica en filosofe en als lerarenopleider werkzaam aan Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht. Ze is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Normatieve Professionalisering.

Het promotieonderzoek van Anouk richtte zich op internationale literaire projecten en Europese identiteitsvorming en is getiteld 'Transnational Literary Projects and the European Identity'. Aan de hand van casussen onderzocht zij op welke manier literatuur kan bijdragen aan het denken over een Europese identiteit. Ze heeft gepubliceerd over de meerwaarde van een Europese dimensie in het literatuuronderwijs en lesmateriaal ontwikkeld voor een internationaliseringsproject waar het lezen van korte literaire verhalen centraal stond. Anouk promoveerde op 16 januari 2019 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld: “Shared stories and creative dissonances.”

Anouk is betrokken bij een internationale minor waar zij het vak 'Teacher in Europe' verzorgt. Daarnaast brengt ze haar filosofische expertise bij het Lectoraat Normatieve Professionalisering in; ze heeft gepubliceerd over het gedachtegoed van Hannah Arendt in relatie tot actuele onderwijsdiscussies. In de bacheloropleiding Nederlands heeft ze de module Kritisch denken ontwikkeld; in de  masteropleiding heeft ze de module Onderwijsfilosofie ontworpen. 

Vanaf september 2018 is zij als docent-onderzoeker betrokken in de Werkplaats Onderwijsonderzoek getiteld ‘Democratisering van kritisch denken’. In dit project, dat door NRO gesubsidieerd is, werken onderzoekers, lerarenopleiders, mbo-docenten en studenten gezamenlijk aan de ontwikkeling en implementatie van burgerschapsvorming in het mbo, waarin kritisch denken en bildung verbonden worden met de beroepsvoorbereiding. Zie: https://www.nro.nl/twee-werkplaatsen-in-mbo-van-start-voor-burgerschap-en-voor-leren-met-ict/

Academiaprofiel: https://amsterdam.academia.edu/AnoukZuurmond