Annoesjka Boersma

Terug naar onderzoekers Annoesjka Boersma
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: annoesjka.boersma@hu.nl

Volg op:

Dr. Annoesjka Boersma werkt sinds 1 september 2017 als hogeschooldocent bij de Hogeschool Utrecht. Zij combineert onderzoeks- en onderwijstaken. 

Annoesjka werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, aan onderzoek naar Onderzoeks(ver)richtingen van docenten in het mbo, dat wordt gesubsidieerd door NRO. In het onderzoek wordt in kaart gebracht welke kenmerken er te onderscheiden zijn aan de initiatieven van zes ROC’s gericht op reflectie, onderzoekende houding en kritisch-reflectief werkgedrag van docenten.

Annoesjka is naast haar werk bij het Lectoraat Beroepsonderwijs kerndocent bij de Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs. Zij is verantwoordelijk voor de leerlijn Praktijkgericht onderzoek, en de onderwijsmodules ‘Praktijkgericht onderzoek 3’ en ’Masterthesis’. Daarnaast is zij als vakdocent betrokken bij onderwijsmodule 'Uitvoeren van adaptief beroepsonderwijs’.

Annoesjka is haar loopbaan gestart als docent Natuurkunde in het voortgezet onderwijs. Na enkele jaren lesgeven startte zij met de opleiding Onderwijspedagiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na het afronden van die studie begon zij met promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. De centrale vraag was hoe het theoretisch concept van een leergemeenschap in de praktijk van het vmbo vorm kan krijgen, en of zo’n leergemeenschap de kwaliteit van leren positief beïnvloedt met het oog op het optimaliseren van de betrokkenheid en beroepsoriëntatie van leerlingen. Deze vraag is beantwoord met een ontwerponderzoek waarin samen met docenten Zorg & Welzijn van twee vmbo-scholen zestien lessenseries zijn ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. 

In december 2017  is Annoesjka gepromoveerd op het proefschrift ‘Communities of learners for vocational orientation. Optimising student learning and engagement in initial vocational education’ .Vanaf 2013 werkte Annoesjka naast haar promotieonderzoek als onderzoeker op het thema ‘Pedagogische kwaliteit van het onderwijs’ bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Hogeschool Windesheim. Daar deed zij onder andere onderzoek naar betekenisvol bèta-technisch onderwijs. 

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat