Annette Ammeraal

Terug naar onderzoekers
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
Contact:

E-mail: annette.ammeraal@hu.nl

Drs. Annette Ammeraal is sinds 2015 als docent marketing werkzaam bij Hogeschool Utrecht. Zij heeft ervaring op verschillende universiteiten in Frankrijk en Italië als docent en tevens 10 jaar in het bedrijfsleven (o.a. Ernst & Young Management Consultants). Als docent bij het Institute for International Business Studies verzorgt zij onder andere lessen in Marketing, Marketing Research, Consultancy Skills, Personal Branding en Strategic Management. Zij is coördinator van het minor programma Doing Business in High Growth Markets. Tevens is zij voorzitter van Curriculum Committee van het Institute for International Business Studies en lid van de Test Committee van ditzelfde instituut. Zij is sinds 1 augustus 2018 werkzaam als project member voor het Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie (FAI). Zij is hier betrokken bij het INTENSE project (INTernational ENtrepreneurship Skills Europe), een Europees samenwerkingsverband tussen partneruniversiteiten, met als doel gezamenlijk curriculum ontwikkeling en advisering van het midden- en kleinbedrijf op het gebied van internationalisering.

Als onderzoeker voor het Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie is zij actief bezig met de internationalisering van de hogeschool en door het uitvoeren van internationale projecten waarin studenten het midden- en kleinbedrijf adviseren wil zij graag tot een hoger niveau brengen en verder stimuleren. 

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat