Annemarie van de Weert

Terug naar onderzoekers Annemarie vd Weert
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Toegang tot het Recht
Contact:

E-mail: annemarie.vandeweert@hu.nl

Volg op:

Annemarie van de Weert is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Voor het lectoraat Toegang tot het Recht voert ze een project uit naar lokale vroegsignalering van extremisme onder jongeren door eerstelijns professionals. Daarbij is ze docent op de onderwerpen terrorismebestrijding, ondermijning en beleidsvoering veiligheid en rechtsstaat bij het instituut Integrale Veiligheidskunde (IVK). Haar onderzoeken richten zich op de rol van jongerenwerkers, ambtenaren en wijkagenten bij risico-inschattingen van potentieel gevaarlijke individuen en groepen.

Doelstelling is om te achterhalen hoe de zienswijze van frontlinewerkers invloed heeft op preventieve beleidsvoering. 

Door patronen, valkuilen en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk uiteen te zetten kan kennis vergaard worden ter bevordering van de praktijkvoering. Dit geeft waardevolle inzichten voor zelfreflectie en bewustzijn van het eigen handelen. Zoals gebleken uit de rapporten geven de ervaringen van eerstelijns professionals implicaties voor de lokale aanpak van extremisme onder jongeren (Van de Weert & Eijkman 2017/2018). Hiermee wil het lectoraat Toegang tot het Recht een bijdrage leveren aan meer grondige, inclusieve en geïnformeerde praktijkvoering inzake vroegsignalering van extremistisch gedrag bij jongeren. De onderzoeksresultaten beogen voorts advies uit te brengen over hoe sociale organisaties en lokale overheden gezamenlijk betere politieke strategie zouden kunnen ontwikkelen op het gebied van preventieve terrorismebestrijding.