drs. Anneke Menger

Terug naar onderzoekers Anneke Menger
Functie: Lector
Lectoraat: Werken in een Justitieel Kader
Docent voor:

Master Forensisch Sociale Professional

Contact:

E-mail: anneke.menger@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 92 14

Volg op:

Anneke Menger is lector Werken in Justitieel Kader bij het kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarvoor was zij onder meer directielid van het Instituut voor Social Work en manager van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan de HU fusiepartner Hogeschool De Horst in Driebergen.

Tussen 1997 en 2003 was ze vanuit de Transfergroep Rotterdam projectleider van enkele landelijke innovatieprojecten in opdracht van onder meer het Oranje Fonds, Reclassering Nederland, gemeente Den Haag, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Utrecht. De periode daarvoor was ze lange tijd werkzaam bij Hogeschool Rotterdam als lid van het managementteam van de opleiding MWD en als docent en projectleider. Tijdens haar loopbaan deed ze tevens veel praktijkgericht onderzoek en publiceerde ze artikelen en boeken over thema’s als reclasseringswerk, schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding.

Praktijkgericht onderzoek

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader verricht praktijkgericht onderzoek voor en met sociale professionals die werken in justitieel kader, zoals toezichthouders bij de reclassering, groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen, gezinsvoogden bij Bureau Jeugdzorg of begeleiders in tbs-klinieken. Deze professionals combineren zorg, behandelen of begeleiden met risicobeheersing en controle. Dit werk vraagt om een hoge mate van professionaliteit, effectieve methodieken, specifieke competenties en gerichte opleidingen. Het lectoraat levert hier graag een bijdrage aan.

Programmalijnen

Het onderzoeksprogramma kent twee lijnen. De eerste lijn is “professionaliteit van professionals in gedwongen kader”, waarbij algemene factoren van effectiviteit centraal staan. De tweede lijn is “continuïteit in de justitieketen”, waar de samenhang tussen interventies centraal staat. Naast onderzoek richt het lectoraat zich ook op ontwikkelen van onderwijs op bachelor- en masterniveau.

Cofinanciering uit werkveld

Het lectoraat is een initiatief van Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGz, Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg & Reclassering en Hogeschool Utrecht. Deze partners dragen tevens bij aan het lectoraat met cofinanciering.

Wat hebben professionals aan ‘Werken in gedwongen kader’?

Medewerkers in de reclassering vertellen in onderstaand filmpje hoe het boek ‘Werken in gedwongen kader’ hen helpt in de professionele praktijk. Het boek komt voort uit het HU-onderzoeksproject over professioneel werken in de reclassering van lector Anneke Menger. Het boek bevat veel wetenschappelijke inzichten en methodische handreikingen. Het is bedoeld voor alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd, met als doel: herhaling van delictgedrag voorkomen. Het onderzoeksproject is, samen met het HU-onderzoek ‘Every picture tells a story’, genomineerd voor een SIA RAAK award.

Overzicht van de publicaties, presentaties, lidmaatschappen en commissies van Anneke Menger in haar periode als lector van 2008-2018.

Op 26 april is het symposium en afscheidscollege van Anneke Menger. Hou voor details twitter en de website in de gaten. 


Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten