Anke Hamers

Terug naar onderzoekers Anke Hamers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: anke.hamers@hu.nl

Telefoon: 0031 (0)88 - 481 92 22

Volg op:

Anke Hamers heeft Cultuurwetenschappen gestudeerd aan Universiteit Maastricht. Als specialisatie koos ze voor de optie Kunst, Cultuur en Wetenschap en vervolgens volgde ze de Master Cultuur: Beleid, Behoud en Beheer. Tijdens deze Master werd ze gegrepen door kunst- en cultuureducatie en op welke manier kunst, cultuur en creativiteit een rol spelen binnen de Nederlandse samenleving. Haar afstudeerscriptie ging dan ook over de waarde van kunsteducatie in het Nederlands voortgezet onderwijs.

Daarna besloot ze een tweede Master te doen aan Universiteit Utrecht; de eerstegraads lerarenopleiding Kunstgeschiedenis. Na enkele stages in het middelbaar onderwijs kwam ze terecht bij de opleiding Ecologische Pedagogiek aan Hogeschool Utrecht. Hier werkt ze sinds 5 jaar als leerteamcoach en hogeschooldocent en geeft o.a. de vakken Creatief Agogisch Werken (Drama) en Onderzoek.
Tijdens deze vakken leert ze de studenten onder meer om creatief te denken en creatieve middelen in te zetten in het werken met kinderen, jongeren en hun opvoeders. Ook leert ze de studenten praktijkgericht onderzoek te doen en begeleid ze de studenten hierbij.

Voor het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht gaat Anke Hamers zich bezighouden met het ontwikkelen van de nieuwe onderzoekslijn Kunst, Creativiteit & Participatie. In eerste instantie gaat zij zich richten op Arts Based Research. Ze zou graag een verbinding willen maken tussen haar onderzoek binnen het lectoraat en het onderwijs waarin ze met veel plezier werkzaam is.

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat