Anita Emans

Terug naar onderzoekers Anita Emans, onderzoeker lectoraat Normatieve Professionalisering
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Normatieve professionalisering
Contact:

E-mail: anita.emans@hu.nl

Drs. Anita Emans (1977), is onderzoeker en promovendus bij het lectoraat Normatieve Professionalisering. Daarnaast is zij docent aan de Masteropleiding Educational Needs (MEN). Dit is een beroepsgerichte masteropleiding voor reeds werkende leraren, begeleiders en leidinggevenden uit diverse onderwijssectoren.

In haar promotieonderzoek, genaamd 'Samen leren voor een betere school: Een studie naar de ontwikkeling van 'agency' van studerende leraren in samenwerkingsprocessen tussen opleiding en beroepspraktijk,' richt Anita zich op leraren die naast hun werk studeren. Met het onderzoek wil ze meer inzicht krijgen in hoe deze leraren tijdens hun opleiding beter in staat gesteld kunnen worden om een rijke leeromgeving vorm te geven. Een leeromgeving waarin opleidingsinhoud en beroepspraktijk op elkaar aansluiten. Ze focust daarbij op hoe betekenisvolle samenwerking in de beroepspraktijk vorm krijgt in professionaliseringssituaties. Ze wil weten hoe samenwerking tussen leraren ertoe kan bijdragen dat zij ‘agency’ ontwikkelen: er bewust voor kiezen, en in staat zijn om invloed uit te oefenen op hun werk en hun professionele rol, om zo bij te dragen aan goed onderwijs.

Na haar studie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg was Anita werkzaam als orthopedagoog en onderwijsadviseur bij enkele onderwijsbegeleidingsdiensten. Vervolgens was ze als hogeschooldocent en onderwijsontwikkelaar verbonden aan de Fontys Hogescholen en Hogeschool Windesheim. Haar belangstelling gaat uit naar hoe professionals zich vanuit persoonlijke betrokkenheid ontwikkelen in hun beroepspraktijk, en met name hoe ze dit samen met collega’s en in samenhang met organisatieontwikkeling kunnen doen. Ze wordt geïnspireerd door het effect van opleidingen op studentprofessionals (met name de nieuwe perspectieven en inspiratie die dit teweegbrengt) en de potentie die dit biedt voor onderwijsverbetering.

Normatieve professionalisering

Normatieve professionalisering

Over het lectoraat