Anita Bosman

Terug naar onderzoekers portret Anita Bosman
Lectoraat: Procesinnovatie en informatiesystemen
Contact:

E-mail: anita.bosman@hu.nl

Telefoon: 06 - 39 26 40 18

Volg op:

Anita Bosman MMI, studeerde bedrijfskundige informatica en heeft zich vervolgens gericht op de marketingkant,  vanuit het raakvlak Business & ICT.  Als bestuurslid van Ngi-NGN, platform van ICT professionals, levert zij een bijdrage aan de professionalisering en profilering van de beroepsgroep.  Anita heeft zitting in de werkgroep e-CF die als doelstelling heeft een raamwerk op te zetten voor eenduidigheid in opleidings- en beroepsprofielen in de ICT. Ze werkt als opleidingsmanager bij de Master of Informatics en heeft deze opleiding flexibel en modulair gemaakt in het kader van Leven Lang Leren,  op basis van de profielen vanuit het e-CF.  Voor het lectoraat wil Anita de verbinding zoeken met onderwijs en de ontwikkelingen bij de beroepsgroep op competentiegebied.

Het College van Bestuur heeft Anita Bosman benoemd tot directeur van het Institute for ICT. Anita Bosman volgt met ingang van 1 september 2018  huidig waarnemend directeur Michel Dingarten op. “Met deze benoeming is de verdere doorontwikkeling van het instituut gewaarborgd. Bosman is ruim vijf jaar werkzaam bij het instituut en vanaf 2014 lid van het managementteam. Met haar ervaring, visie en ondernemerschap zal het instituut zijn maatschappelijke betekenis verder vergroten.
 

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat