Aart van der Maas

Terug naar onderzoekers Aart vd Maas
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: aart.vandermaas@hu.nl

Volg op:

Aart van der Maas studeerde Maatschappelijk Werk en musicologie en werkt sinds 2002 als hogeschooldocent aan de Hogeschool Utrecht.  Vanaf 2007 werkt hij tevens als onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Tot juli 2009 is hij projectleider Wijk Onderzoek en Kennisontwikkeling team (WOK) onder leiding van lector Hans van Ewijk. In dit onderzoek ligt een sterke focus op de koppeling praktijk (wijkteam), onderwijs en onderzoek. Het onderzoek is gepubliceerd in "Zwanenvechtpleinbuurt Zuilen. Werken aan duurzame verbetering. Onderzoeksrapportage Portes Hogeschool Utrecht" (Van der Maas, Scheijmans en Van Ewijk (juni 2008). Dit onderzoek krijgt in 2009 een vervolg met het ontwikkelen van beroepsprofiel “Sociale Makelaar” en een training voor Sociale Makelaars van welzijnsorganisaties Portes en Cumulus. Aart is in dit project aanjager, procesbegeleider en trainer.

Vanaf september 2015 is Aart van der Maas opleidingsmanager van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, Social Work en vanaf 2018 opleidingsmanager van de masteropleiding Community Development. Daarnaast is hij als onderzoeker actief in het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (PSO) en coördineert hij de onderzoekslijn Kunst en Creativiteit. Op die manier geeft Aart uitdrukking aan zijn passie om samenlevingsvraagstukken in de context van het sociale domein te verbinden aan kunst en creativiteit. Aart heeft jaren ervaring met studenten en werkveld als het gaat om community art projecten, kunsteducatie en culturele en kunstzinnige interventies in het sociaal werk. De komende jaren zal Aart zijn werk als onderzoeker intensiveren en is hij van plan te promoveren op gebied van culturele en kunstzinnige interventies in sociale domein.

Aart is naast zijn werk op de Hogeschool steeds actief in het werkveld. Op dit moment is hij voorzitter van Stichting Sneeuwvonk. De stichting initieert en (co-)produceert muziek en theatervoorstellingen en kunstenaarsduo Hanneke de Jong & Jonas de Witte. Tevens is hij voorzitter van Stichting Zwaanproducties, een onafhankelijk productiebedrijf gevestigd te Arnhem. Zwaanproducties maakt documentaires en dramaproducties over uiteenlopende onderwerpen, maar altijd met een grote maatschappelijke betrokkenheid, waarin de mens centraal staat.

 

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat