Nieuws

RSS feed
 • SAVE-partners en HU werken aan verbetering jeugdbescherming Midden-NL

  30-11-2018 SAVE

  Sinds 2015 werken jeugdbeschermers in Midden-Nederland met de SAVE-werkwijze. Deze werkwijze ondersteunt de professionals om samen met gezinnen en hun netwerken de veiligheid van jeugdigen te verbeteren. Wel blijkt dat professionals verschillend kijken naar veiligheid waardoor inschattingen over de vraag of het voldoende veilig is in een gezin variëren. Dit zijn enkele bevindingen in het onderzoek ‘SAVE in woord en daad’ dat onlangs is afgerond door het lectoraat Werken in Justitieel Kader van Hogeschool Utrecht.

 • Nieuwe tool voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis

  30-11-2018 engage

  Bij ongeveer één op de tien kinderen komt de taalontwikkeling niet goed op gang, ondanks voldoende taalaanbod. Voor deze kinderen en hun ouders ontwikkelde het lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht ENGAGE. Deze tool maakt het gesprek met ouders over de hulpvraag van hun jonge kind (2-8 jaar) visueel en concreet, en ondersteunt ouders bij het opstellen en evalueren van behandeldoelen voor hun kind.

 • Waterbox moet ouders stimuleren water te geven aan hun baby

  26-11-2018 Waterbox project

  De Waterbox is ontwikkeld om ouders met een lage sociaaleconomische status optimaal te stimuleren om hun baby van 6-12 maanden water te geven. Het lectoraat Publab van Hogeschool Utrecht deed onderzoek naar de werking van de Waterbox op het consultatiebureau (het afgiftepunt) en bij de ouders thuis.

 • "Persoonlijke vorming belangrijk voor professionalisering student"

  20-11-2018 Edwin van der Zande

  Uit het promotieonderzoek van Edwin van der Zande, docent bij HU-PABO en onderzoeker bij het Lectoraat Normatieve Professionalisering, blijkt dat studenten behoefte hebben aan vrije ruimte: ruimte waarin ze ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan. “Vorming in levensoriëntatie is een basisbehoefte van iedere hbo-student”, stelt Van der Zande. “Het is een belangrijke component in de professionalisering van de student.”

 • Lector Marlies van Steenbergen onderscheiden voor rol in Nederlandse ICT

  19-11-2018

  Tijdens het vakcongres voor IT-architecten, dat jaarlijks door het Nederlands Architectuur Forum (NAF) wordt georganiseerd, ontving HU-lector Marlies van Steenbergen 15 november de NAF-penning voor haar bijzonder betekenis voor de Nederlandse ICT-architectuur.

Nieuwsredactie

Heb je nieuws of evenementen die geschikt zijn voor op deze pagina? Mail het dan naar de nieuwsredactie via content@hu.nl.