Nieuws

RSS feed
 • Game vergroot ondernemerschapscompetenties Logopedie-studenten

  03-04-2019 logopedie

  Ingrid Singer is docent-onderzoeker bij de opleiding Logopedie en het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Met een nieuwe praktijkmanagement-game wil zij logopedisten in opleiding kennis helpen verwerven over ethische en bedrijfseconomische aspecten van de praktijkvoering. Voor de ontwikkeling van deze game heeft de minister van OCW haar en mede-aanvragers Else de Haan en Ellen Gerrits een Comenius Teaching Fellows subsidie toegekend.

 • Oratie Elly de Bruijn: Beroepsonderwijs verdient meer aandacht

  29-03-2019

  Docenten in het beroepsonderwijs hebben te maken met frictie tussen twee werelden: onderwijs en arbeid. Je kunt die frictie constructief inzetten en zo het leren verder brengen. Dat stelt echter hoge eisen aan de docent. In de lerarenopleiding is nog maar weinig aandacht voor de specifieke aard van het beroepsonderwijs. Voor veel beroepsgerichte vakken bestaat zelfs geen lerarenopleiding. Dat betoogt Elly de Bruijn tijdens haar oratie op 29 maart bij de Open Universiteit.

 • App om terugval na pijnrevalidatie te voorkomen

  27-03-2019 Pain

  Minder terugval van patiënten met chronische pijn na revalidatie. Onderzoekers Jan Pool en Stefan Elbers van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid werken al meerdere jaren aan dit doel. Eerder ontwikkelden zij twee interventies. Medio maart bereikte het project een nieuwe mijlpaal: bij patiënten en professionals werd een prototype van een app getest voor het aanbieden van deze interventies.

 • Lector Reint Jan Renes neemt afscheid van Hogeschool Utrecht

  26-03-2019 Reint Jan Renes

  Na acht jaar te hebben gewerkt bij Hogeschool Utrecht gaat gedragswetenschapper en lector Reint Jan Renes Hogeschool Utrecht verlaten. Vanaf 1 mei gaat hij aan de slag bij Hogeschool Amsterdam om te starten met het lectoraat ‘psychologie voor een duurzame stad’.

 • Hogescholen en technische sector in Expertisecentrum Building Technology

  07-03-2019 CoE Building Technology

  Vier hogescholen - waaronder Hogeschool Utrecht -, Techniek Nederland en Opleidingsfonds OTIB hebben samen met een aantal andere organisaties in Utrecht het startschot gegeven voor het Center of Expertise HUB: Human Capital for Building Technology. Met de oprichting van het expertisecentrum breidt de technieksector kennis en opleidingen op het gebied van gebouwtechnologie uit en versterkt het de innovatiekracht. Dat is nodig, want technisch dienstverleners hebben in toenemende mate behoefte aan praktisch opgeleide hbo’ers en snelle opscholing voor hun technische vakmensen.

Nieuwsredactie

Heb je nieuws of evenementen die geschikt zijn voor op deze pagina? Mail het dan naar de nieuwsredactie via content@hu.nl.