Nieuws

RSS feed
 • Ethiek moet ingebouwd in digitale diensten

  09-11-2017

  Digitale diensten leveren niet alleen waarde op voor organisaties of klanten maar hebben ook impact in ethische zin. Bijvoorbeeld in het stimuleren van bepaald gedrag, of in de manier waarop met privacygevoelige gegevens wordt omgegaan. Architecten van digitale diensten moeten nadenken over welke ethische principes ze inbouwen in hun ontwerp. Aldus dr. ir. Marlies van Steenbergen, lector Digitale Smart Services. Zij pleitte op 9 november in haar openbare les voor een ‘gewetensvol lanceerplatform’.

 • Meldpunt Prullenbak wil journalistieke online content redden

  30-10-2017 Prullenbak journalism-lab

  Waar analoge kranten en tijdschriften, en televisie en radio standaard gearchiveerd worden, blijkt digitale archivering nog niet vanzelfsprekend te zijn. Zo is het mogelijk dat (historische) journalistieke content nooit meer te achterhalen is. Daarom start het lectoraat J. Lab van Hogeschool Utrecht het Meldpunt Prullenbak.

 • Hogeschool Utrecht start lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

  26-10-2017 Paul Drijvers

  Hogeschool Utrecht (HU) start het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen. Het lectoraat richt zich de komende vier jaar op versterking van de kwaliteit van lerarenopleidingen voor wiskunde en rekenen met digitale middelen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Voor dit nieuwe lectoraat is Paul Drijvers benoemd tot lector. Het lectoraat is ondergebracht bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren van de HU.

 • Nieuw protocol vermindert problemen met medicatie na ziekenhuisontslag

  23-10-2017

  Onvolledige informatieoverdracht tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners en onvoldoende voorlichting aan de patiënt leiden regelmatig tot geneesmiddelgerelateerde problemen. Promovendus Rik Ensing, werkzaam bij Hogeschool Utrecht, deed onderzoek naar de rol van apothekers na ontslag uit het ziekenhuis. Hij promoveert op 25 oktober op zijn onderzoek.

 • HU-lectoraat ontwikkelt pre-promotietraject voor mbo-docenten

  17-10-2017 Pre promotietraject voor mbo-docenten

  Een pre-promotietraject, speciaal voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met promotieambities. Dat ontwikkelde het Lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren en Innoveren) van Hogeschool Utrecht, in samenwerking met de Open Universiteit, ecbo (expertisecentrum beroepsonderwijs) en Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO). Na een succesvolle eerste ronde start nu een tweede ronde van het pre-promotietraject voor mbo-docenten.

Nieuwsredactie

Heb je nieuws of evenementen die geschikt zijn voor op deze pagina? Mail het dan naar de nieuwsredactie via content@hu.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten