Nieuws

RSS feed
 • Co-teaching blijkt een goede manier om passend onderwijs te geven

  21-09-2018

  Veel scholen vinden het moeilijk om een goede, inclusieve leeromgeving te vormen voor alle kinderen: ook kinderen die minder goed meekomen, of juist bovengemiddeld veel in hun mars hebben. Co-teaching kan hierbij een oplossing bieden, aldus het proefschrift van Dian Fluijt, docent-onderzoeker aan Hogeschool Utrecht.

 • Robuust analyse-model voor de bewegende aarde

  17-09-2018 buluitreiking

  Bodemdaling, verzakkingen van wegen en spoorlijnen, trillingen van huizen: dit alles wordt nauwgezet gemonitord, onder andere om voorspellingen van toekomstige bewegingen te kunnen doen. De data-analyses zijn echter vaak niet eenduidig en dus een bron van discussie tussen belanghebbende partijen. HU onderzoeker Hiddo Velsink heeft nu in het kader van zijn promotieonderzoek een model ontwikkeld dat eenduidige analyse mogelijk maakt.

 • Boekje over gemengd wonen in Utrecht gepresenteerd

  17-09-2018 Goede buren

  Onlangs zijn de eerste exemplaren van het boekje ‘Goede Buren’ aangeboden aan bewoners van gemengde woonprojecten in Utrecht, en aan de professionals en bestuurders die hierbij betrokken zijn. De publicatie doet verslag van onderzoek van twee HU-lectoraten naar gemengd wonen in Utrecht, waaruit blijkt dat gemengd wonen bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners.

 • HU Kliniek werkt mee aan oplossing voor antibiotica-resistentie

  14-09-2018

  Patiënten die last hebben van acne of rosacea kunnen bij de HU Kliniek Huidtherapie meedoen aan een onderzoek naar hun huidaandoening. En naar een veelbelovende therapievorm op basis van endolysines.

 • Binding met cliënt maakt reclasseringswerk effectiever

  05-09-2018 Anneke M

  Mensen die een delict hebben gepleegd, worden door de reclassering geholpen om in de maatschappij te re-integreren. Omdat deelname aan een reclasseringstraject niet vrijwillig is, kan het verzet oproepen, wat de re-integratie belemmert. Soms is deze ingewikkelde samenwerking toch succesvol. Wat zorgt daarvoor? Onder andere een gevoel van vertrouwen en van binding tussen de reclasseringsmedewerker en de cliënt, blijkt uit het promotieonderzoek van Anneke Menger.

Nieuwsredactie

Heb je nieuws of evenementen die geschikt zijn voor op deze pagina? Mail het dan naar de nieuwsredactie via content@hu.nl.