Studie naar vraag hoe sociale mkb-ondernemingen verder kunnen groeien

23-02-2017

Het Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap van Hogeschool Utrecht gaat, samen met diverse partners, onderzoeken hoe sociale mkb-ondernemingen verder kunnen groeien. De verdere groei van deze ondernemingen blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Het project gaat vanaf maart 2017 twee jaar lang met elf ondernemers aan de slag.

Sociale ondernemingSociale ondernemingen onderscheiden zich van traditionele ondernemingen doordat ze missie-gedreven zijn, waarbij winst geen doel op zichzelf is maar een middel om sociale impact te creëren en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Sociale ondernemingen spelen hierdoor een belangrijke voortrekkersrol bij het vinden van innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

Maatschappelijke meerwaarde vergroten

Hoewel veel sociale ondernemingen wel ambities hebben om te groeien en zo hun maatschappelijke meerwaarde verder te vergroten, blijkt groeien in de praktijk één van de grootste uitdagingen voor sociale ondernemingen. Waar groei bij primair winst-gedreven ondernemingen een bijna vanzelfsprekend proces is, blijven de activiteiten en de impact van een sociale onderneming vaak hangen op het lokale niveau. Er bestaat groeiende aandacht in buiten- en binnenland voor de uitdaging om sociale ondernemingen verder te laten groeien. Maar er is nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar specifieke oorzaken van het probleem en mogelijke oplossingen daarvoor. Daarom is dit projectvoorstel ingediend en gehonoreerd door SIA RAAK-mkb.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op sociale ondernemingen die de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen stimuleren. Alle deelnemende bedrijven hebben een reeds bewezen economisch rendabel business-to-business verdienmodel, en hebben de ambitie om te groeien en zo hun maatschappelijke meerwaarde verder te vergroten. De deelnemende elf sociale mkb-ondernemingen zijn verschillend van omvang en actief in verschillende sectoren, maar worstelen allemaal met hetzelfde vraagstuk.

Consortium

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Leendert de Bell (hoofdonderzoeker) en Astrid Bolland (projectleider) van het Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap van de HU en vindt plaats in een consortium met het HU-lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein, Windesheim Flevoland, Utrecht University Social Entrepreneurship Initiative, Specialisterren en U-stal.