Opening Fieldlab: 3D print- en beeldtechniek voor gepersonaliseerde zorg

30-11-2017

Op donderdag 30 november werd het Fieldlab 3DMedical officieel geopend, het eerste Fieldlab voor 3D-printen voor de medische sector in Nederland. De publiek-private-samenwerking bewerkstelligt een drastische verbetering in de patiëntenzorg op maat. Hogeschool Utrecht is partner in het Fieldlab.

Fieldlab 3D Medical printing

Het Fieldlab 3DMedical bundelt faciliteiten, kennis en expertise van 3D-printen en medische beeldvorming op het Utrecht Science Park. Doel van 3DMedical is het faciliteren van gepersonaliseerde gezondheidszorg door middel van 3D-technologie: van chirurgische modellen tot gebioprinte implantaten. De ontwikkelingen op het gebied van driedimensionaal medisch printen gaan snel en kunnen de gezondheidszorg fundamenteel veranderen.

Het Fieldlab is een samenwerkingsverband van Hogeschool Utrecht, Stichting ProtoSpace, het 3D Facelab en de Biofabrication facility van het UMC Utrecht, Utrecht Life Sciences, stichting Utrecht Science Park en private bedrijven en instellingen. De initiatiefnemers voorzien dat binnen enkele jaren aanzienlijke vooruitgang zal zijn geboekt op het gebied van de conversie van scans naar printfiles voor patiënt-specifieke modellen, hulpmiddelen en implantaten. Ook wordt de impact van operaties voor de patiënt drastisch verminderd omdat de chirurg zich realistisch kan voorbereiden op de operatie. Daarnaast wordt er wereldwijd gewerkt aan 3D-bioprinted bloedvaten, botten, organen en huid en de mogelijkheid thuis 3D-medicijnen te printen. Met de realisatie van 3DMedical kunnen dit soort ontwikkelingen ook in Nederland vorm en inhoud krijgen. Het UMC Utrecht loopt bijvoorbeeld wereldwijd voorop met onder meer op maat gemaakte schedel- en kaakimplantaten en gepersonaliseerde implantaten voor complexe revisiechirurgie van de heup.

Do Blankestijn, directeur van het instituut Engineering and Design van Hogeschool Utrecht, is trots op de opening van het Fieldlab: “We brengen hier state-of-the-art kennis op het gebied van 3Dprinten in de zorg bij elkaar. Onze studenten kunnen hier als eerste young professionals samen met publieke en private opdrachtgevers werken met de nieuwste technieken. Daarmee hebben zij straks een enorme toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt.”

Jos Malda, hoogleraar biofabrication in translational regenerative medicine van het UMC Utrecht, deelt dit enthousiasme: “Dit biedt ons de mogelijkheid gezamenlijk multidisciplinaire onderzoeksprojecten uit te voeren die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het brengt het leveren van gepersonaliseerde zorg weer een stap dichterbij.”

Jan Henk van der Velden, directeur van het Utrecht Science Park, is enthousiast over de opening van dit Fieldlab: “De meerwaarde van samenwerking tussen kennisinstellingen en private ondernemingen is precies waar het bij het Utrecht Science Park om gaat. Hier komen kennis en kunde van onderwijs, onderzoek en bedrijven samen wat leidt tot innovatie en economische groei. Met dit soort innovaties kunnen patiënten beter en sneller geholpen worden.”

Startups en gevestigde bedrijven krijgen met 3DMedical toegang tot onderzoeksfaciliteiten, studenten en wetenschappers in een co-creatie setting. Dit zijn het 3D Facelab van UMC Utrecht, de werkplaatsen van Stichting ProtoSpace en Hogeschool Utrecht en de Utrecht Biofabrication Facility van het UMC Utrecht. Ook kan er (contract)onderzoek worden uitgevoerd. Bovendien kan het Fieldlab een rol spelen bij de klinische validering en commercialisering van het onderzoek. De samenwerking heeft de status van Fieldlab gekregen in de Smart Industry-agenda die is opgesteld op verzoek van de minister van Economische Zaken.