"Ook taxateurs zijn normatieve professionals"

20-12-2017

Sinds de financiële crisis staat de taxatiesector in de belangstelling van toezichthouders als Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank, vanwege twijfel over de betrouwbaarheid van taxatiewaarden. Pim Klamer doet promotieonderzoek naar de uitvoering van taxatieprocessen in commercieel vastgoed binnen het lectoraat Normatieve Professionalisering.

Pim KlamerEen eerste studie van Pim Klamer betrof een systematische literatuurverkenning op het gebied van vermeende ‘judgement bias’ en beïnvloeding in taxatieprocessen. Deze studie, gepubliceerd in het internationale peer reviewed Journal of Property Research, toont aan dat het onderwerp in internationaal perspectief tot op heden relatief eenzijdig belicht is qua onderzoeksmethodiek en dat de resultaten te gefragmenteerd zijn om van een solide kennisbasis te kunnen spreken. In Nederland is dit onderwerp zelfs zeer onderbelicht gebleken de laatste decennia. Om mogelijke aanbevelingen te kunnen doen op het gebied van educatie en de gewenste verdere professionalisering van het vakgebied, is nader onderzoek naar de rol van taxateurs in de uitvoering van taxatieprocessen essentieel.

Klik hier voor een pdf van het artikel